8 de març de 2011

Hispalis: quid haec verba significant?

Hispalis urbs hispanica est. Hodie Sevilla nominatur. Urbem conditam ab Hercule esse dicunt. Carthaginienses Hispalim incolebant. Nomen proprium a Carthaginiensibus aut Iberis ducit. Romanorum temporibus Colonia Iulia Romula nominabatur et urbs princeps provinciae Baeticae erat.

He aprofitat aquest pont de tres dies per visitar Sevilla, una ciutat que per les seves tradicions i la seva història sempre m´havia atret. L´experiència ha pagat molt la pena. De tots els racons que vam trepitjar n´ha sortit una col·lecció de fotografies per donar i vendre i entre elles aquesta inscripció sobre marbre en llatí de l´interior de la Catedral de Sevilla, la tercera d´estil gòtic més gran del món cristià. Què signifiquen? En quin context són pronunciades i per qui? Llatinistes de 2n, quin valor té l´ut i per què? D´on prové el nom de la ciutat? Qui la va fundar segons la tradició? Qui ens tradueix el text introductori?

18 comentaris:

anna-rn ha dit...

Hola!
He intentat fer la traducció del text i aquí deixo la meva versió:
Hispalis és una ciutat hispànica. Anomenada Sevilla. La ciutat va ser fundada per Hèracles, a qui és consagrada. Els cartaginesos habitaven Hispània. El nom propi dels cartaginesos que manaven als ibers. En temps dels romans s’anomenava Colònia Julia Romul i la ciutat era la capital de la província Bètica.


He trobat informació sobre l’època romana de Sevilla:
Explica la mitologia que va ser el propi Hèracles qui va indicar a Juli Cèsar la ubicació d’aquesta ciutat, sent fundada de nou per aquest a l’any 45 aC. Els romans van aconseguir la ciutat després de derrotar als cartaginesos i aquesta va ser la primera colònia romana també denominada Itàlica en record als seus fundadors. Veiem que el que avui dia es conserva són les termes (banys públics): construïdes en època de Trajà, i de les que avui dia només es conserven els fonaments. Alguns mosaics entre els que destacar: el de la casa dels planetes (hi ha set medallons, un per cada dia de la setmana), el del naixement de Venus, el de Neptú i el de la casa dels ocells.
Deixo un bloc amb més informació sobre les restes romanes d’Itàlica: http://italicadecampamentaciutat.blogspot.com/

El vaixell d'Odisseu ha dit...

Anna (et ceteris): falten qüestions per respondre, la traducció de la inscripció, el valor de l´ut, et cetera. Cal afegir-ho. Gràcies.

esther ha dit...

Hola!

Aquesta és la meva traducció del text introductori:
Hispalis és una ciutat hispànica. Anomenada actualment Sevilla. Es diu que la ciutat va ser fundada per Hèrcules. Els Cartaginesos habitaven Hispalia. Nom propi adquirit pels cartaginesos o ibers. En l’època dels romans, va ser anomenada Colònia de Júlia Ròmul i era la principal ciutat de la província Bètica.

Sevilla prové del nom indígena tartesio Spal, que significa "terra baixa". Després de la conquesta, els romans van llatinitzar el nom a Hispalis, que després de l'època andalusí va esdevenir Sevilla.
Segons la tradició, qui va fundar la ciutat va ser Hércules.

La inscripció vol dir: "Dóna, Senyor, força a les meves mans per netejar tota taca immunda, perquè amb una ment i un cos purs pugui servir-te." Crec que le valor d l'Ut és final.
Aquesta oració es diu mentre un clergue es posa les vestidures com a part d'una litúrgia, tant a les esglésies orientals com a les occidentals, desprès d'haver-se rentat les mans. Tenen lloc abans o després d'una processó litúrgica o l'entrada al santuari.

Vale!

Maria ha dit...

Text:
Hispalis és una ciutat hispana. Actualment és anomenada Sevilla. Diuen que la ciutat va ser fundada per Hèracles. Els cartaginesos vivien a Hispalia. El nom propi va ser dut pels cartaginesos o els ibers. Durant el temps dels romans s’anomenava Colonia Júlia Romula i era la ciutat principal de la província de la Bètica.
Inscripció: aquesta és el meu intent de traducció, algunes paraules no les he sabut trobar així que podríem dir que és una traducció aproximada, però força lliure.
“Oh Senyor, dóna coratge a les meves mans per lliurar tota senyal embrutada perquè et pugui servir de ment i de cos.”
Crec que l’ut té un valor final.

El nom de la ciutat prové del nom indígena que tenia en el tartèsi “Spal”, el qual significa “terra baixa”. Més tard els romans van llatinitzar el seu nom i va passar a ser “Hispalis”. En època de l’Al-Àndalus el nom va variar pel contacte amb l’àrab a “Isbiliya”, doncs la “p”, que no existeix en l’àrab, es va transformar en una “b” i la “a” tònica es va transformar en una “i”, i d’aquí prové ja el nom actual de Sevilla.

Vale!!

oriol ha dit...

Hola!

Hispalis és una ciutat hispànica. És anomenada Sevilla. Es diu que la va fundar Heracles. Els cartaginesos habitaven Hispània. El nom propi el van dur els cartaginesos o ibers. En temps dels romans es deia Colònia Julia Romul i la ciutat era la capital de la província Bètica

Oriol, T.

Carlotah. ha dit...

He intentat fer la traducció de la inscripció i m'ha quedat això:

"Dóna-li, Senyor, a les meves mans, el poder de ser nets de tota taca, perquè amb la puresa de la ment i el cos, pugui servir-te per sempre."
El que no he trobat ha estat el context en que són pronunciadas i el per qui,

Per altra banda,crec que l'UT té un valor final,ja que està en subjuntiu i el traduïm per "perquè" el que hem fa decidir pel valor final.

Pel que fa al text introductori...he tingut bastants problemas en intentar traduir-lo ,així que he traduït una mica més de la mitat,aquó ho deixo :

"És la ciutat espanyola de Sevilla. Avui Sevilla deriva el seu nom. La fundació de la ciutat, de Hercules, diuen. Hispalis La població dels cartaginesos. El nom propi dels espanyols..."

Aquí deixo d'on provè el nom de Sevilla,no ho modifico perquè penso que està molt ben explicat i jo no ho sabria fer millor :
El nombre de la ciudad procede del nombre indígena tartesio Spal, que significa "tierra baja". Tras la conquista, los romanos latinizaron el nombre a Hispalis, que en época andalusí varió a Isbiliya ,debido a la sustitución de la "p" (fonema inexistente en árabe) por "b" y de la "a" tónica por "i" (fenómeno característico del árabe hispánico conocido por imela), de donde procede la actual forma 'Sevilla'


VALETEEEE!!!

Júlia Vallespir ha dit...

Hola a tothom!

Aquí us deixo la meva traducció:

" Hispalis és una ciutat hispànica. Actualment anomenada Sevilla. Diuen que la ciutat va ser fundada per Hèrcules. Els cartaginesos habitaven Hispàlis. El nom propi va ser portat pels cartaginesos o pels ibers. Durant el temps dels romans s'amomenava Colònia Júlia Ròmula i era la ciutat capital de la província Bètica."

Pel que fa a l’ inscripció diu: Purifica, senyor, les meves mans de tota taca amb la teva virtut per tal que jo pugui servir-te amb puresa amb tot el cos i l'anima." Com dieu tots vosaltres l'ut que forma l'oració té una funció final ja que, pel que dedueixo jo, va acompanyat d'un present de subjuntiu leam (si no és així que algú em corregeixi) i expressa una finalitat per la qual es realitza l'acció.

Segons el que he trobat aquesta és una oració que pronuncien els sacrdots al vestir-se i agafar els ornaments sagrats abans de realitzar una missa.

Vale!

Sanja ha dit...

Hola hola!
Us deixo les meves traduccións:

- TEXT
Hispalis es una ciutat hispanica. Actualment es diu Sevilla. La ciutat va ser fundada per Hercules. A Hispalia vivien els cartaginesos. El nom pròpi va ser aportat pels cartaginesos o els ibers. En el l'època romana s'anomena Colònia Julia Ròmul i la ciutat principal de la província era Bètica.

_______________

Sevilla va ser un dels centres comercials més importants de Hispania. El seu nom prové del tartesi "spall", es a dir, terra baixa. Més tard després de la conquesta romana va s'anomenà Hispalis, al pas del temps a causa de canvis fonètics va passar a dir-se sevilla.

INSCRIPCIÓ:
"Dona senyor a les meves mans, la virtut de netejar tota equivocació ( o bruta) perquè pugui servir-te amb ment i cos"
- UT: Té un valor de finalitat, ja que hi ha un verb en subjuntiu i faria la funció de CC.

vale!

Lah''heLena ha dit...

Buenas!!

traducció:Hispalis és una ciutat Hispànica. Avui en dia anomenada Sevilla. Es diu que la ciuat va ser fundada per Hèrcules. Els cartaginesos vivien a Hispalia. Nom creat per els carteginesos o els Ibers. A l'època dels romans, la van anomenar Colònia Júlia Ròmul i era la principal ciutat de la província Bètica.

El nom de la ciutat prové del nom indígena que tenia en el tartèsi “Spal”, el qual significa “terra baixa”. Més tard els romans van llatinitzar el seu nom i va passar a ser “Hispalis”. En època de l’Al-Àndalus el nom va variar pel contacte amb l’àrab a “Isbiliya”, doncs la “p”, que no existeix en l’àrab, es va transformar en una “b” i la “a” tònica es va transformar en una “i”, i d’aquí prové ja el nom actual de Sevilla.

Inscripció:
"Dóna senyor força a les meves mans per poder netejar(---) perquè la ment i el cos siguin bons per servir-te"

UT= té valor final però no ho tinc molt clar

déu,

Clara ha dit...

Aquesta és la traducció de la inscripció que he trobat:
Purifica, señor, de toda taca les meves mans amb la teva virtud, per tal que pugui servir-te con puresa de cos i ànima.

Crec que el valor d’ut és final perquè expressa una finalitat.

La meva traducció del text és:
Hispalis és una ciutat hispànica. Actualment s'anomena Sevilla. Es diu que la ciutat va ser fundada per Hèrcules. Els cartaginesos habitaven a Hispalia. El nom pròpi va ser posat pels cartaginesos o els ibers. A l'època dels romans s'anomenava Colonia Júlia Romula i era la ciutat principal de la província de Bètica.


Valete!

anna ha dit...

Hola! La traducció del text és:
Hispalis és una ciutat hispànica. Anomenada actualment Sevilla. Es diu que la ciutat va ser fundada per Hèrcules. Els Cartaginesos vivien a Hispalia. El nom propi va ser adquirit pels cartaginesos o ibers. En l’època dels romans, va ser anomenada Colònia Júlia Ròmul i era la principal ciutat de la província Bètica.

Inscripció:"Dona senyor a les meves mans, la virtut de netejar tota equivocació perquè pugui servir-te amb ment i cos"

Anna!

Aitor ha dit...

Hola!

Jo he trobat que aquesta inscripció vol dir: "Purifica, señor, de tota taca les meves mans amb la teva virtut, per tal que pugui servir-te con puresa de cos i ànima."

I la meva traducció és: "Hispalis és una ciutat hispànica.Actualment anomenada Sevilla.Es diu que la ciutat va ser fundada per Hèrcules. Els cartaginesos habitaven a Hispalia.El nom pròpi va ser posat pels cartaginesos o els ibers. A l'època dels romans s'anomenava Colonia Júlia Romula i era la ciutat principal de la província de Bètica."

Adèu!

Jordi Sedeño ha dit...

Hola!!!

Aqui us deixo la traducció de l'inscripció: "Dóna, senyor, a les meves mans força a les mans per netejar tota taca perquè pugui servir-te amb ment i cos"

La traducció del text: Hispalis és una ciutat hispàlica. Anomenada actualment Sevilla. Es diu que la ciutat va ser fundada per Hèrcules. Els cartaginesos habitaven Hispalia. El nom pròpi va ser posat pels cartaginesos o ibers. A l'època dels romans s'anomenava Colònia de Júlia Romula i era la principal ciutat de la provícnia Bètica.

El valor de l'ut és final ja que pel context del text podem veure que ens parla d'una finalitat.

Marta ha dit...

Hola !

Aqui deixo la meva traducció del text principal que trobem:

Hispalis és una ciutat hispànica. Anomeda actualment Sevilla.Es diu que la ciutat va estar fundada per Hercules.Els cartagiensos vivien a hispania.El nom propi el van dur els cartaginesos o ibers.Durant el temps dels romans s’anomenava Colonia Júlia Romula i era la capital de la provincia Betica

I aquesta es la traducció de l'inscripció: Dona senyor a les meves mans , la irtut de netejar qualsevol equivocció perquè pugui servir-te amb ment i cos .

**Carlos** ha dit...

Hola

Hispalis és una ciutat hispànica. Actualment s'anomena Sevilla. Diuen que la ciutat va ser fundada per Heracles. Els cartaginesos van habitavar Hispalia. El pròpi nom va ser posat pels cartaginesos o els ibers. A l'època dels romans s'anomenava Colonia Júlia Romul i va ser la ciutat principal de la província de Bètica.

La inscripció:
Dona, senyor,força a les meves mans per netejar cada taca inmunda, per que amb una ment i un cos nets pugui servirte

Noèlia ha dit...

Hola! La traducció és:
"Hispalis és una ciutat hispànica. Actualment anomenada Sevilla. Es diu que la ciutat va ser fundada per Hèrcules. Els Cartaginesos vivien a Hispalia. El nom propi va ser adquirit pels cartaginesos o ibers. En l’època dels romans, va ser anomenada Colònia Júlia Ròmul i era la principal ciutat de la província Bètica."

Traducció de la inscripció:
"Senyor, dòna força a les meves mans per netejar cada taca inmunda, per que amb ment i cos nets pugui servirte."

Sergi Roman ha dit...

Hola!

la meva traducció és la següent:

Hispalis és una ciutat hispànica anomenada actualment Sevilla. Diuen que la ciutat va ser fundada per Hèrcules. Els cartaginessos vivien a Hispàlia. El nom propi va ser donat pels cartaginesos o ibers. A l'època dels romans s'anomenava colonia Júlia Romula i era la ciutat principal de la província de Bètica.

La inscripció:
Dóna senyor, a les meves mans, la virtut de netejar tota equivocació perquè pugui servir-te amb ment i cos.

El valor de l'UT és final ja que ho podem saber pel context.

Fins demà.

laa.neuus ha dit...

Hola!


Deixo la meva traducció:


Hispalis és una ciutat hispànica. Actualment és anomenada Sevilla. Es diu que va ser fundada per Heràcles. Els cartaginesos habitaven Hispalis. El nom propi va ser posat pels cartaginesos o ibers.A l’època dels romans s'anomenava Colònia Júlia Ròmula i era la ciutat principal de la província Bètica.


La traducció de la inscripció:


Purifica, Senyor, les meves mans de tota taca amb la teva virtut perquè et pugui servir amb la puresa de la ment i el cos.
EL valor d’ut és final.Es diu que la va fundar Heràcles, i a la Puerta de Jerez hi ha una inscripció en llatí on ho posa.