14 de gener de 2012

Incendium in paruo pago!

                       

Publius et Alexander amici boni sunt et in paruo pago iuxta Romam uiuunt. Publius romanus  est  sed  Alexander graecus, serui filius. Publio et Alexandro multum uita rustica placet  et ob eam rem equos et agnos et cuniculos gallinasque suae uillae amant. Aliquando etiam uillam Anna, Publi amica, uisitat  et ibi, cum se congregant, ludunt et loquunt et antiquarum fabularum libros legunt. Paedagogi Publi afri sunt; paedagogus Annae Hispanus est. 

Publius hodie laetus est: mane paedagogos et seruos salutat, quaerit amicos et magna laetitia uias pagi percurrunt. Sed incendium est domo. Tres amici magna flammarum pericula non timent et agricolas adiuuant: magno studio tauros et uaccas equosque e stabulis trahunt et seruant.

Postea uiri et feminae copiosa aqua incendium domi et stabulorum sedant ; sic etiam aedificia uicina periculo liberant. Nunc iam magnum est gaudium agricolarum et nostrorum amicorum. Pagi magister amicis gratias dat sed etiam Publium et Alexandrum Annamque admonet:  "Incendia pueris periculosa sunt".
    
Postea auus iratus Publium  exspectat et etiam admonet, sed Publius maestus ueniam petit. Auia, femina bona et docta, incendii facta audit et secreto praemium Publio dat.

Responde latine:

Ubi Publius et Alexander uiuunt?
Quid placet illis?
Quis Anna est?
Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?
Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?
Quomodo Publi auia est?


39 comentaris:

Ignasi ha dit...

-Publius et Alexander in parva villa vivunt.
-Illis multum vita rustica placet.
-Anna Publii amica est.
-Tres amici agricolas adiuuant.
-Magister amicis dicit incendia pueris periculosa sunt.
-Publi auia bona et docta femina est.

En Plubi i l'Alexandre són bons amics i viuen en un poble petit, a prop de Roma. En Publi és Romà, però l'Alexandre és Grec, fill d'un esclau. Al Publi i a l'Alexandre els agrada molt la vide de poble i per això estimen els cavalls, ases, conills i gallines del seu poble. A vegades, l'Anna, una amiga d'en Publi, també visita el poble, amb ella es junten, juguen, parlen i llegeixen llibres d'antigues fabules. Els alumnes de l'escola d'en Publi són Africans; l'escola de l'Anna és Hispana.
Avui en Publi està content: Al matí saluda els esclaus i alumnes, busca els amics i travessa amb gran alegria els carrers del poble. Però hi ha un incendi a una casa. Els tres amics intenten ajudar als pagesos sense temer les grans flames: treuen amb gran afany toros, vaques i cavalls fora dels estables i els salven.
Després, homes i dones apaguen l'incendi de la casa i l'estable amb abundant aigua; d'aquesta manera preserven del perill el veïnat/veí. Ara ja hi ha una gran alegria entre els amics i els pagesos. El mestre del poble dona les gràcies als tres amics, però renya en Publi, l'Alexandre i l'Anna: "Els incendis són perillosos pels nens".
Després l'avi d'en Publi lespera enfadat i el renya, però en Publi demana perdó al mestre. L'àvia, una dona sabia i bona, sent el fet de l'incendi i li dona un premi a en Publi d'amagat.

Laia Ruiz ha dit...

Salvete!
La meva traducció del text es la següent:

Incendi en un petit poble
Publi i Alexandre son bons amics i viuen en un petit poble a prop de Roma. Publi es romà però l’Alexandre es grec, fill d’esclaus. A en Publi i en Alexandre els agrada molt la vida de pagués i per aquest motiu amen els caballs, els xais, els conills i les gallines de la seva vil•la. De vegades en la vil•la, Anna també amiga de Publi, els visita i allà, quan es reuneixen, juguen, parlent i llegeixen contes d’històries antigues. El pedagog d’en Publi es d’Àfrica, el pedagog de l’Anna es Hispà.
Avui en Publi està content: al matí els pedagogs i els esclaus el saluden, ell busca els amics i travessen grans camins. Però l’incendi es a la casa. Els tres amics no temen a les grans flames perilloses, els agrícoles ajuden: amb un gran cop de ma, treuen toros, vaques i cavalls des de els estables i els salven. Després homes i dones apaguen amb molta aigua l’incendi de la casa i els estables; d’aquesta manera l’edifici encara es preserva els veïns arriscats. Ara ja gaudim molt dels camperols i els nostres amics.
El mestre dels amics dona les gràcies però també renya a en Publi, l’Alexandre i l’Anna. “L’incendi es perillós pels nens.”
Després l’avi d’en Publi enfadat espera, i també recorda, però el mestre d’en Publi demana perdó. L’avia, una dona bona i sabia, escolta sobre incendi i premia a en Publi d’amagat.
Fi.


Ubi Publius et Alexander uiuunt?
Publius et Alexander et in paruo pago iuxta Romam uiuunt.

Quid placet illis?
Campo placet est.

Quis Anna est?
Anna amica Publi est.

Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?
Tres amici flammarum pericula non timent cum incendium.

Quomodo Publi auia est?
Publi auia est femina bona et docta.

Mayte ha dit...

"En Publi i l'Alexandre són bons amics i viuen en un poblet prop de Rom.a En Publi és romà però l'Alexandre és grec, fill d'un esclau. A en Publi i a l'Alexandre els hi agrada molt la vida del poble (pagesa) : és per aquest motiu que estimen els cavalls, els xais , els conills i les gallines de la seva vila. De vegades, també visita la vila l'Anna, que és una amiga d'en Publi. I allà,quan es reuneixen, juguen,parlen, llegeixen llibres d'antigues fàbules.
En Publi és mestre d'Africà ; l'Anna és professora d'Espanyol.

Avui en Publi està feliç: Al matí els mestres i els esclaus saluden i busquen amics travessant el poble. Pero l'incendi és a casa. Els tres amics no tenen por al perill de les grans flames i ajugen als pagesos : amb gran afany arroseguen i salven als toros i a les vaques de l'estable.

Després els homes i les dones apaguen l'incendi de la casa i de l'estable amb molta aigua; d'aquesta manera l'edifici veí es salva del perill. Ara ja és una gran satisfacció pels nostres amics pagesos.
Els amics li dónen les gràcies al profesor però també en Publi i l'Alexandre renyen a l'Anna : "Els incendis són perilosos pels nens".

Després l'avi enrabiat espera en Publi i també el renya a ell, però en Publi li demana perdó. L'àvia, una dona bona i sàvia, l'ha vist i en secret li dóna un premi a en Publi.

Fi de la història. "


-Publius et Alexander amici boni sunt.
-Publio et Alexandro uita rustica placet.
-Anna publii amica est.
-Tres amici agricolas adiuuant.
-
-Publi auia femina bona et docta est.


(Mare meva, quin embolic m'he fet. He començat bé però la cosa s'ha anat complicant , he acabat amb el cap com un bombó. Déu meu! Bueno, poc a poc suposo.. poc a poc.)

Enrique P ha dit...

Salvete!
La meva traducció és la següent..

Incendí en un petit poble

Publi i l'Alexandre són bons amics, i viuen en un petit poble prop de Roma. Publi es romà, però l'Alexandre és grec, fill d'esclaus. Publi i alexandre els hi agrada molt la vida de poble, i per aquest motiu estimen els caballs, els xais, els conills per a la seva vida. De vegades també Anna ve de la ciutat, és amiga del Publi , i el visita, quan s'ajunten juguen i i parlen, i llegieixen antics llibres de fàbules. Publi és tutor d'africans; I Anna és tutora d'espanyols. Publi avui esta content : al matí el tutor saluda serio, busca els seus amics per les cantonades i es porta una gran alegria. Però l'incendi ja es ha casa. Tres amics no tenen por dels perills de la gran flama i els agricolas ajudan : el gran estudi diu que han de fer sortir als toros, vacas, caballs del estable per mantenir-los.Desprès molts homes i dones amb aigua intentar apagar els focs de la casa i dels estables; d'aquesta manera preservan-se de els perills. Ara ja fa temps hi gaudim dels agricultors i dels nostres amics. El professor dona las gràcies per els cantons, però també Publi i Alexandre adeverteixen a Anna " Els incendis per els nens són perillosos". Desprès Publi espera que el avi li adeverteixi, Publi trist però demana perdó. L'avia una dona bona i savia, sabent el secret li dona a Publi la recompensa. " Final de l'història".

- vivunt in paruo pago iuxta Romam.
- placet uita rustica.
- Annae amica publius et paedagous Annae Hispanus est.
- trahunt taouros et uaccas equosque ex stabulis.
- "Incendia pueris periculosa sunt".
- Auia, femina bona et docta, incendii facta audit et secreto praemium Publio dat.
--> No m'ha sortit gairé be crec..
Vale!

Cristina C ha dit...

Publi i Alexandre són bons amics i viuen en un poble petit a prop de Roma. En Publi és romà però l’Alexandre és grec, és fill d’un esclau.
En Publi i l’Alexandre els hi agrada molt la vida de pagès i per aquest motiu estimen els cavalls, els xais, els conills i les gallines de la seva masia. De tant en tant també visita a l’Anna a la seva masia, amiga d’en Publi, allà quan es reuneixen juguen, parlen i llegeixen llibres de fàbules antigues.
Els mestres d’en Publi són africans, els mestre de l’Anna és hispà.
Avui en Publi està content, al matí saluda al mestre i a l’esclau. Busca els amics i travessa amb gran alegria el camí del poble. Però hi ha un incendi a una casa. Els tres amics no temen a les grans flames perilloses i ajuden als pagessos: treuen i salven amb gran afany els toros, les vaques i els cavalls des de l’estable. Després els homes i les dones apaguen amb aigua abundant l’incendi de la casa i de l’estable. D’aquesta manera també preserven de l’edifici del veïnat.
Ara és una gran alegria dels pagessos i dels nostres amics.
Els mestre del veïnat dóna les gràcies als amics però també renya a en Publi, al Alexandre i a l’Anna: “els incendis són perillosos pels nens”.
Després l’avi espera enfadat en Publi i també el renya, però en publi trist li demana perdó. L’àvia, una dona bona i sàvia, escolta el fet de l’incendi i d’amagat li dóna un premi a en Publi.

Fi de l’història.

Responde latine:

- Ubi Publius et Alexander uiuunt?
Publius et Alexander in paruo pago iuxta Romam uiuunt.

- Quid placet illis?

- Quis Anna est?
Anna Publii amica est.

- Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?
Tres amici adiuuant agricolas: magno studio taurus et vaccas et vaccas equosque ex stabulis trahunt et servant.

- Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?
Magister tribus amicis dicit cum eos admonet: “Incendia pueris periculosa sunt”

- Quomodo Publi auia est?
Publi avia femina bona et docta est.

meritxell ha dit...

Hola!!

La meva traducció és la següent: En publi i l'Alexandre són bons amics i viuen en un petit poble a prop de Roma. En Publi és romà, però l' Alexandre és grec, fill d'un esclau. A ells els hi agrada molt la vida de camp i per aquest motiu estimen els cavalls, els xais, els conills i les gallines de la seva vila. De tant en tant, l' Anna, l'amiga d'en publitambé visita la vilai allà quan es reuneixen, juguen, parlen i llegeixen llibres d'antigues fàbules. Els tutors del publi són africans, i el tutor de l'Anna és hispà.
En publis avui esta content: i al matí a saludat als mestres i esclaus, busca els seus amics i travessen amb molta alegria els carrers del poble, però els tres amics no temen els perillsde la gran flama i ajuden als camperols amb gran esforç. Treuen i salven els toros, vaques i cavalls de l'estable.
Després els homes i les dones apaguen amb molta aigua l'incendi de la casa i l'estable. D'aquesta manera també preserven l'edifici del veí, ara ja hi ha una gran alegria, entre els pagsos i els nostres.
El professor del poble dona les gracies als amics però també renya al en Publi, l'Alexandre i l'Anna, "els incendis són perillosos pels nens".
Després l'avi espera enadat a en Publi i també el renya, i en Publi demana perdó al mestre. L'avia, una bona donai sàvia, escolta els fets de l'incendi i d'amagat li dona a en Publi un premi.

Publius et Alexander uiuunt paruo pago iuxta Romam. (primera pregunta)

Anna est amica Publii (tercera pregunta)

Vale!!

laura Calvo ha dit...

Holaaa!! aqui hi ha la descripció del text:
En Publi i Alexander són bons amics i viuen en un petit poble a prop de Roma. Publi és romà i Alexandre és grec, fill d'esclaus. Publi i Alexandre hi els agrada molt la vida del camp i per aquest motiu estimen els cavalls, els xais, els conills i les gallines de la seva vila. De vegades, també Ana amiga de Publi els va a visitar allà i es reuneixen per jugar i parlar i llegeixen llibres antiquaris però mítics. Publi s'alegra d'aquest dia: al matí per saludar els esclaus i els pedagogs, va atravessant els camins del poble amb alegri en busca dels seus amics. És va produir un incendi.
Els tres amics no temien el perill de les flames perquè van tenir una gran ajuda dels agricultors. Després, un gran nombre d'homes i dones van apagar el foc amb aigua. Així, també, els edificis es van lliurar del perill. Van ser una alegria per als agricultors i els seus amics.
El Mestre del poble va donar les gràcies als seus amics i també a Publi i Alexadre i el va recordà:" Els nens es fixen en el foc perillós".
Valete!!!

Anònim ha dit...

aqui deixo la meva traducció:

Publius i Alexander son bons amics, i viuen en un petit poble prop de roma.
Publius es roma però Alexander es grec un servidor del fill.
Publio i Alexandro els agrada molt viure al camp i per aquest motiu els cavalls i els acnes, i els conills i gallines.
De vegades també va a la ciutat Anna , amiga de Publius a visitar-la alla cuan es reuneixen juguen i conversen dels llibres que han llegit de mitologia antiga .
El pedadog Publius era africa; Anna era Espanyols

Publius avui estava content: al matí els esclaus saluden al pedagog, busquen els amics amb una gran alegria travessant els cantons dels carrers. Però l’incendi estava a la casa. Els amics van veure una gran flama però no van veure perill i no van tenir por i els agrícoles ajuden.
Desprès molts homes i dones intenten apagar els focs de les cases i dels estables, desprès varen gaudir dels pagesos, i del bons amics, i desprès el tutor li digué al seus alumnes que gracies, i Publi Alexandre li adverteixen a Anna el foc es perillós per els nens¬ ¬.
Despres l’avi enfadat, Plablium espera i també adverteix , avia dona , bona i après l’incendi fet i d’amagat una recompensa per a Publio suficient.

Fin de la historia.

Valete!

Alison ha dit...

Traducció:

En Publi i l'Alexandre són bons amics i viuen en un petit poble a prop de Roma. Publiés un romà però l'Alexandre és grec, fill d'esclaus.
En Publi i l'Alexandre els agrada molt la vida de pagès i per aquest motiu estimen els cavalls, els xais, els conills i les gallines de la seva vila. De tant en tant l'anna també visita la vila, i allà quan es reuneixen juguen, parlen i llegeixen (enraonen) fàbules(contes) antigues. El pedaogo (escalu) d'en Publi és africà; El de l'Anna és hispà.

Avui en Publi està cotent: Al matí el pedagog saluda i l'observa, busca els seus amics amb gran alegria travessant a prop d'un llogaret. Però la casa estava incendiada. Els tres amics no tenen por de les perilloses grans flames i ajuden als agricultors: arrosseguen i salven als grans toros, vaques i cavalls de l'estable.
Després, homes i dones apaguen amb abundant aigua l'incendi de la casa i l'estable; d'aquesta manera preserva l'edifici del veí. Ara ja els agricultors i els nostres amics tenen una gran alegria. El mestre del llogaret dóna les gràcies als amics però també renya a en Publi, l'Alexandre i l'Anna i els recorda: "Els incendis són perillosos per als nens"

Després l'avi d'en Publi l'espera enfadat i l'adverteix renyant, però en Publi li demana trist perdó. L'àvia, una dona bona i hàbil, sent el fet de l'incendi i li dóna un premi a en Publi d'amagat.

Fi de la història.

Alison ha dit...

Salvete !

Publius et Alexander in paruo pago iuxta roman uiuunt.
Illis placet uita rustica.
Anna Publii amica est et alquando etiam uillam.
Tres amici faciunt cum incendi domo est: agricolas adiuuant (animalibus ex stabulis trahunt et seruant).
Magister dicit cum amicis <>.
Publi auiua bona et docta est.

Ego (intentar) responsum quaestiones omnes. Molt bona aquesta entrada, per poder començar a practicar amb el llatí "intesnament" i la traducció i el diccionari !!

Valete ! :)

carlota ha dit...

El Publi i l'Alexandre són bons amics i viuen en un petit poble prop de Roma. Publi és romà, però l'Alexandre és grec, fills d'esclaus. A ells els hi agrada molt la vida del camp, i per aquest motiu, estimen els xais, els cavalls, els conills i les gallines de la seva vila. De tant en tant l'Anna, amiga del Publi, també visita la vila. I allà, quan es reuneixen, juguen, parlen i llegeixen llibres de fabules antigues. Els tutors den Publi són africans, i el tutor de l'Anna és Hispà.
En Publi avui esta content: al mati saluda als professors i esclaus, busca als seus amics, i junts travessen els carrers del poble amb gran alegria. Però la casa esta incendiant-se. Els tres amics no tenen por del gran perill de les flames i ajuden als pagesos: Treuen i salven als toros, les vaques i els cavalls de dintre l'estable. Desprès els homes i les dones apaguen l'incendi de les cases i els estables amb abundant aigua. Així també preserven l'edifici del veí, ara ja hi ha una gran alegria entre els pagesos i nosaltres amics. El professor del poble dona les gracies als amics, però renya també a en Publi, l'Alexandre i l'Anna. ''els incendis són perillosos pels nens''
Desprès l'avi espera enfadat a en Publi i també el renya, però en Publi demana perdo al mestre. L'avia, una bona dona i sabia, i escolta els fets de l'incendi i d'amagat li dona un premi a en Publi.

estela ha dit...

Incendi en un poblet

Publi i Alexandre són bons amics i viuen en un poblet prop de Roma. Publi és romà però Alexandre és grec, fill d’un servidor.
A Publi i Alexandre els hi agrada molt el camp i per aquest motiu als bens, als cavalls, als conills I a les gallines. Avegades també visitan a la ciutat de l’Anna, una amiga del Publi i allà quan es reuneixen per jugar, parlar i llegir llibres de antiges faules. El Publi és tutor d’africans i l’Anna d’espanyols.

Publi s’alegra d’aquest dia: al matí saluda als esclaus, busca als seus amics per travessar els grans carres de la ronda el poble. Però l’incendi és a la casa. Els tres amics no tenen por al foc i ajuden als agricultors: treuen als toros i a les vaques del estable per salvarles.

Després homes i dones van a l’estable per apagar el foc amb molta aigua; dàquesta manera preservar de posar en perill els edificis veïns. Ara ja és una gran alegria per als agricultors i els nostres amics.
El mestre dona les gràcies als amics però també els renya :”els incendis són perillosos”.

Després l’avi del Publi espera enfadat i també els renya, però Publi trist li demana perdó. Làvia, els hi ensenya una dona que va fer l’incendi i escolta d’amagat com dóna la recompensa de Publi.

Marc Navarro ha dit...

Salvete omnes! Aqui deixo el comentari amb respostes a les preguntes:

Traducció:

Incendi en un petit poble:

En Publi i l'Alexandre són bons amics, i viuen en un petit poble prop de Roma. En Publi és romà, però l'Alexandre és grec, fill d'esclaus. A en Publi i a l'Alexandre els hi agrada molt la vida de poble, i per aquest motiu estimen els caballs, els xais, els conillsi les gallines de la seva vila.De tant en tant també visita la vila l'Anna, amiga d'en Publi, i alla quan es reuneixen parelen, juegue, i llegeixen llibres de fabules antigues.

Avui en Publi està content: al matí ha saludat als mestres i als servents, ha buscat els seus amics i s'ha divertit molt travessant els carrers del poble. Però l'incendi és a casa. Els tres amics no tenen por de les grans flames i ajuden els pagesos: treuren les vaques, els toros i els caballs fora l'estable i els salven.

Després, els homes i dones apaguen l'incendi de la casa i l'estble amb molta aigua, d'aquesta manera també salven l'edifici vei. Ara ja és gran a satisfacció dels pagesos i dels nostres amics.
El mestres del poble dona les gracies als amics, però tambe renya l'Anna, en Publi i l'Alexandre:"Els incendis són perillosos pels nens".

Després l'avi d'en Publi l'espera enfadat i també el renya, però en Publi trist demana perdó. L'àvia, una dona bona i educada, sent el relat de l'incendi, i dona un premi d'amagat a en Publi.

Preguntes:

Ubi Publius et Alexander uiuunt?

Publius et Alexander in paruo pago iuxta Romam uiuunt.

Quid placet illis?

Illi multum placet uita rustica.

Quis Anna est?

Anna, Publii amica est et aliquando Publii et Alexandrii uilla uisitat.

Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?

Tres amici magna flagrarum faciunt quia pericula non timent.

Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?

Pagi magister gratis dat sed etiam illi admonet "Incendia pueris periculosa sunt".

Quomodo Publi auia est?

Publi auia feminia bona et docta est.

Valete omnes!

Marta Molgosa ha dit...

TRADUCCIÓ:

El Publi i L’alexandre són bons amics i viuen en un petit poble a prop de Roma. En Publi és romà però l’Alexandre grec, fill d’un esclau. A en Publi i l’Alexandre els hi agrada molt la vida de camp, per aquest motiu estimen els cavalls, els xais, els conills i les gallines de la seva vila. De tant en tant, l’Anna amiga d’en Publi visita la vila, i allà quan es reuneixen juguen, parlen i llegeixen llibres de faules antigues. Els tutors d’en Publi són africans; i el tutor de l’Anna és espanyol.

En Publi està content: al mati saluda als tutors i als esclaus,busca als seus amics i junts travessen els carrers del poble amb alegria. Però hi ha un incendi a la casa. Els tres amics no temen a les grans i perilloses flames i ajuden als pagesos: treuen i salven als toros, les vaques i els cavalls de dins el gran estable.

Desprès, els homes i les dones apaguen el foc de la casa i l’estable amb molta aigua; d’aquesta manera preserven l’edifici del veí. Ara hi ha una gran alegría del pagés i dels nostres amics. El mestre dels vilatges dona les gràcies als amics ,però també renya a en Publi, l'Alexandre i l'Anna: “els incendis són perillosos per als nens”.

Després l'avi d'en Publi l'espera enfadat i també el renya, però en Publi, trist, demana perdo. L'avia, una bona i sàvia dona, sent l’incendi que s'ha fet i li dona un premi en secret a en Publi.

PREGUNTES:
-Ubi Publius et Alexander uiuunt?
Publi et Alexander uiuunt et in paruo pago iuxta Roman.
-Quid placet illis?
Publio et Alexandro multim uita rustica placet.
-Quis Anna est?
Anna, Publii amica est, et aliquando etiam uillam uisitat.
-Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?
Tres amici magna falmmarum pericula non timent et agricolas adiuuant.
- Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?
Magister amicis gratias dat sed etiam Publiam et Alexandrum Annamque admonet: “incendia pueris periculosa sunt”
- Quomodo Publi auia est?
Auia , femina bona et docta est.

Aina ha dit...

El Publi i L’alexandre són bons amics i viuen en un petit poble a prop de Roma. En Publi és romà però l’Alexandre grec, fill d’un esclau. A en Publi i l’Alexandre els hi agrada molt la vida de camp, per aquest motiu estimen els cavalls, els xais, els conills i les gallines de la seva vila. De tant en tant, l’Anna, amiga d’en Publi, visita la vila, i allà quan es reuneixen juguen, parlen i llegeixen llibres de fabules antigues. Els tutors d’en Publi són africants; i el tutor de l’Anna és espanyol.
En Publi està content: al mati saluda als tutors i als esclaus,busca als seus amics i junts travessen els carrers del poble amb alegria. Però hi ha un incendi a la casa. Els tres amics no temen a les grans i perilloses flames i ajuden als pagesos: treuen i salven als toros, les vaques i els cavalls de dins del gran estable.
Desprès, els homes i les dones apaguen el foc de la casa i l’estable amb molta aigua; d’aquesta manera també el veí es preserva del perill. Ara hi ha una gran alegría del pagés i dels nostres amics.
el mestre dels vilatjes dona les gràcies als amics però també renya a en Publi, l'Alexandre i l'Anna: els incendis són perillosos per als nens.
Després l'avi d'en Publi l'espera enfadat i també el renya, però en Publi, trist, demana perdo. L'avia, una bona i savia dona, sent l'incendi que s'ha fet i li dona un premi a en secret a en Publi
Final de la historia.

Ubi Publius et Alexander uiuunt?
- Publius et Alexander in paruo pago iuxa Romam uiuunt.

Quid placet illis?
-Illis multum uita rustica placet.

Quis Anna est?
-Anna Publii amica est.

Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?
-Tres amici agricolas adiuuant.

Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?
-" Incendia pueris periculosa sunt"

Quomodo Publi auia est?
- Femina bona et docta est.

Charlene ha dit...

Salve!

En Publi i l'Alexandre són bons amics i viuen en un petit poble a prop de Roma. Publi és romà però l'Alexandre és grec, fills d'esclaus. A en Publi i a l'Alexandre els hi agrada la vida de pagès o èr aquest motiu estimen els cavalls, els bens, els conills i les gallines de la seva vil·la. De vegades l'Anna, l'amiga d'en Publi, també visita la vil·la i quan es reuneixen juguen, parlen i llegeixen llibres de faules antigues. En Publi és tutor d'africans i l'Anna d'espanyols.

Avui en Publi està content: saluda als tutors i als esclaus, busca els seus amics i travessen els carrers del poble amb alegria. Però la casa s'està incendiant. Els tres amics no tenen por al foc i ajuden als pagesos: treuen i ajuden als toros i a les vaques de l'estable.

Després homes i dones amb molta aigua apaguen el foc; d'aquesta manera preserven posar en perill els edificis veïns. Ara ja és una alegria i pels nostres pagesos i amics. El mestre del poble dona les gràcies als amics però també renya a en Publi, en Alexandre i l'Anna: "Els incendis són perillosos".

Després l'avi d'en Publi espera enfadat i també els renya, però en Publi li demana perdó trist. L'àvia, una bona dona, i li dona un premi secret a en Publi.


Ubi Publius et Alexander uiuunt?
Publius et Alexander in paruo pago iuxta Romam uiuunt.

Quid placet illis?


Quis Anna est?
Anna Publii amica est.

Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?
Tres amici magna flammarum pericula non timent et agricolas adiuuant.

Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?
"Incendia pueris periculosa sunt" Magister admonet.

Quomodo Publi auia est?
Publi auia bona est.

Vale!

Jordi Rojas ha dit...

Salvete,

M'he liat una mica, però em sembla que és això:

L’Alexandre i el Publi són bons amics i viuen en un petit poble a prop de Roma. El Publi és romà, però l’Alexandre és grec, fill d’un esclau. Al Publi i a l’Alexandre els hi agrada molt la vida de poble i per aixó estimen als cavalls, als xais, als conills i a les gallines del seu poble. De vegades, l’Anna visita la ciutat i allà, quan es reuneixen, juguen, parlen i llegeixen llibres de faules antigues. Els tutors d’en Publi són africans; el tutor de l’Anna és l'espanyol.
El Publi se n’alegra d’aquest dia: al matí, saluda els esclaus i els tutors,busca els amics i travessen amb molta alegria els carrers del districte. Però el foc és a la casa. Els tres amics no temen els grans perills de les flames i ajuden els pagesos: amb gran desig salven i treuen de l’estable els toros, les vaques i els cavalls.

Desprès els homes i les dones apaguen amb molta aigua l’incendi de la casa i dels estables. Ara ja és gran l’alegria dels pagesos i els nostres amics. El tutor del distrivte dona les gràcies als amics però encara renya al Publi, l’Alexandre i l’Anna: “Els incendis són perillosos pels nens.
Després l’avi enfadat espera el Publi i encara el renya, però el Publi trist demana perdó. L’avia, una dona bona i sàvia, escolta el fet de l’incendi i d’amagat dóna un premi al Publi.

Valete!

Yolanda ha dit...

Salvete!

Aquestes són les meves respostes a les preguntes qüestionades:

1-Ubi Publius et Alexander uiuunt?

Publius romanus est et Alexander graceus.

2-Quid placet illis?

Publius et Alexander multum uita rustica placet.

3-Quis Anna est?

Anna Publii amicam est.

4-Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?

Tres amici adiuuant agricolas et seruant tauros et uaccas equosque.

5-Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?

Magister eos admonet incendia pueris periculosa sunt.

6-Quomodo Publi auia est?

Auia est femina bona et docta.


Finalment, he intentat amb molt d'esforç fer la traducció de la història d'en Publi i l'Alexandre. Aquí us deixo el text:

En Publi i l’Alexandre són bons amics i viuen a un petit poble a prop de Roma. En Publi és romà però l’Alexandre és grec, fill d’esclaus. En Publi i l’Alexandre els hi agrada molt la vida de pagès i per aquest motiu estimen els cavalls, els xais, els conills i les gallines de la seva vila. De tant en tant, l’Anna, l’amiga d’en Publi, visita la granja i allà, quan es reuneixen juguen, parlen i llegeixen llibres antics i de rumor. Els pedagogs d’en Publi són africans; el pedagog de l’Anna és Hispà.

En Publi avui està content: al matí saluda els pedagogs i els esclaus, busca els seus amics i amb gran alegria travessen els camins del llogarret. Però l’incendi és a una casa. Els tres grans amics no temen el perill de les flames i ajuden els camperols: amb gran interès treuen i salven els bous, les vaques i els cavalls des de dins dels estables.

Després els homes i les dones apaguen l’incendi de la casa i dels estables amb abundant aigua; d’aquesta manera, fins i tot, els veïns preserven de perill. Ara ja és gran l’alegria dels camperols i els nostres amics.

El mestre del llogarret dóna les gràcies als amics però, a més a més, renya al Publi, l’Alexandre i l’Anna: “els incendis són perillosos pels nens”.

Després l’avi enfadat espera en Publi i també s’ho recorda, però en Publi, trist, demana perdó. L’àvia, una dona bona i sàvia, escolta el fet de l’incendi i d’amagat dona a Publi un premi.

Valete!

Anònim ha dit...

Traducció: En Publi i l'Alexander són bons amics i viuent en un poblet a prop de Roma.En Publi és romà però l'Alexander és grec, és fill d'un esclau. En Publi i l'Alexander els hi agrada molt la vida de pagès i per aquest motiu estimen els cavalls, els xais, els conills i les gallines de la seva masia. També de tant en tant a la masia de l'Anna, la visiten i allà, quant es reuneixen, juguen, parlen i llegeixen llibres de fàbules antigues. Els professors d'en Publi són africans; el professor de l'Anna és hispà.
En Publi avui està content: al matí saluda al professor i a l'esclau. Busquen amics i travessan amb gran alegria el camí del poble. Però l'incendi és a casa. Tres amics no temen a les perilloses grans flames i els pagesos ajuden.
Després els homes i les dones apaguen l’incendi de la casa i de l’estable. Ara els nostres pagesos i amics tenen una gran alegria.
El professor del llogaret dóna les gràcies als amics però també renya a en Publi, a l’Alexander i a l’Anna “els incendis són perillosos per als nens”.
Desprès l’avia d’en Publi l’espera enfada i l’adverteix renyant , però en Publi trist demana perdó. L’àvia, una dona bona i experta, sent el fet de l’incendi i li dóna un premi a en Publi d’amagat.

FA

Marc Palau ha dit...

Salvete!
Aqui està la meva traducció:

En Publi i L’alexandre són bons amics i viuen en un poble petit a prop de Roma. En Publi és romà i l’Alexandre és grec, fill d’un esclau. A en Publi i l’Alexandre els agrada molt la vida al camp, per aquest motiu estimen els cavalls,xais,conills i les gallines de la seva vila. De tant en tant, l’Anna, amiga d’en Publi, visita la vila, i quan es reuneixen juguen, parlen i llegeixen llibres de fabules antigues. Els tutors d’en Publi són africans; i el tutor de l’Anna és espanyol.
En Publi està content: al mati saluda als tutors i als esclaus,busca als seus amics i junts travessen els carrers del poble amb alegria. Però hi ha un incendi a la casa. Els tres amics no temen a les grans i perilloses flames i ajuden als pagesos: treuen i salven als toros, les vaques i els cavalls de dins el gran estable.
Desprès,homes i dones apaguen el foc de la casa i l’estable amb molta aigua; d’aquesta manera preserven l’edifici del veí. Ara el pagès té una gran alegría i els seus amics també . El mestre dels nois dona les gràcies als amics ,però també renya a en Publi, l'Alexandre i l'Anna: “els incendis són perillosos per als nens”.
Després l'avi d'en Publi l'espera enfadat i també el renya,i en Publi, trist, demana perdo. L'avia, una dona bona i sàvia, sent l’incendi que s'ha fet i li dona un premi en secret a en Publi.

Valete!

Jordi Rojas ha dit...

Salve,

I aquí deixo les respostes plantejades:

Ubi Publius et Alexander uiuunt?

Publius et Alexander in paruo pago iuxta Romam uiuunt.

Quid placet illis?

Ludere, loquere et antiquarum fabularum libros legere.

Quis Anna est?

Anna Publi amica est.

Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?

Tres amici agricolas adiuuant.

Quid master tribus amicis dicit cum eos admonet?

Pagi magister amicis admonet.

Quomodo Publi auia est?

Publi auia bona et docta est.

Valete!

Anònim ha dit...

Ubi Publius et Alexander uiuunt?
-Alexander graceus est et Publio romanus.
Quid placet illis?
-Ego multum uita rustica placet
Quis Anna est?
-Anna Publi amica
Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?
Tres amici agricolas
Quid master tribus amicis dicit cum eos admonet?
-
Quomodo Publi auia est?
Publi auia bona est

valete!

El vaixell d'Odisseu ha dit...

Molt bé, tripulants de 1r! Veig que heu treballat de valent i que encara que us hagi costat trenar aquesta història sobre les aventures i desventures d´en Publi, l´Anna i l´Alexandre us en heu sortit amb solvència. Feliciter! Alguns encara heu de publicar les respostes a les preguntes de comprensió. Afanyeu-vos! Marc i Mario, malgrat haver estat malalts aquests dies també heu de publicar les vostres traduccions encara que sigui "a posteriori".

Yasmin ha dit...

Hola a tots!!

Jo he trobat la traducció de l'any passat, recordo que va ser una mica costosa però finalment ens en vam sortir.

En Publi i l'Alexandre són bons amics i viuen en un petit poble prop de Roma.
En Publi és romà, però l'Alexandre és grec i és fill d'un esclau. A en Publi i l'Alexandre els agrada molt la vida rustica, i per aquest motiu, estimen els cavalls, els xais, els conills i les i les galliines de la seva vil·la .
De tant en tant, també l'Anna, una amiga del Publi, visita la vil·la i allà;quan es reuneixen juguen i parlen, i llegeixen llibres antics fabulosos.
Els mestres d'en Publi són africans, el de l'Anna és hispà.

En Publi avui està content: al matí saluda els mestres i els esclaus, busca els seus amics i travessen els carrers dels pobles amb gran alegria. Però hi ha un incendi a la casa. Els tres amics no temen el gran perill de les flames i ajuden els camperols. Treuen amb gran esforç els toros, les vaques i els cavalls dels estables i els salven. Després, els homes i les dones, apaguen amb molta aigua l'incendi de la casa i dels estables. D'aquesta manera, també preserven l'edifici del veí.

Ara ja, l'alegria dels camperols i dels nostres amics és gran. El mestre del poble dona gràcies als amics, però també renya a en Publi , l'Alexandre, l'Anna: "Els incendis són perillosos per als nois".

Després l'avi espera enfadat a en Publi, també el renya, però en Publi, trist, demana perdó.
L'àvia una dona bona i sàvia escolta els fets de l'incendi i li dóna d'amagat un premi a en Publi.

Valete!

Ferran Guijarro ha dit...

Salvete !
Aquí deixo la traducció del text i la resposta a les preguntes !
En Publi i l’Alexandre són bons amics i viuen en un petit poble prop de Roma. En Publi és romà, però l’Alexandre és grec, és el fill d’un esclau. Al Publi i a l’Alexandre els agrada molt la vida rural i per això estimen els cavalls, xais, pollastres i conills del seu poble. A vegades, l’Anna, una amiga de Publi, el ve a visitar, i es reuneixen per jugar, parlar amb ells i llegir llibres de faules antigues. En Publi és professor d’africà i l’Anna és professora de castellà.
En Publi avui està content, i dóna la benvinguda als professors, i transmet gran felicitat per tot el poble. Però una casa s’està incendiant. Els tres amics no tenen por dels perills de la gran flamarada, i ajuden als pagesos: mantenen els cavalls, els bous i les vaques a l’estable.
Després d’això, molts homes i dones apaguen el foc de la casa i l’estable amb aigua, de manera que els veïns queden alliberats de tot perill. Els pagesos i els nostres amics están molt contents. L’alcalde dóna gràcies als amics però adverteix al Publi, l’Alexandre i l’Anna: “Els incendis són perillosos”.
Més tard, l’avi de Publi, enfadat, el renya, i en Publi, trist, demana perdó. La seva àvia, una bona dona, ha sentit l’assumpte de l’incenci, i li dóna un premi secret al Publi.
1) Publius et Alexander in paruo pago iuxta Romam uiuunt.
2) Publio et Alexandro multum uita rustica placet.
3) Anna Publium amica est.
4) Tres amici agricolas adiuuant.
5) "Incendia pueris periculosa sunt".
6) Auia, femina bona et docta est.
Valete !

Clara Jorquera ha dit...

Salve tripulants!

Aquesta és la traducció i resposta a les preguntes d'Armand Giralt i Clara Jorquera:

En Publi i l'Alexandre són bons amics i viuen en un poble petit prop de Roma. En Publi és romà però l'Alexandre és grec, fills d'esclau. La vida rural els complau molt i per això estimen als cavalls, xais i gallines dels seus pobles. A vegades també a la ciutat de l'Anna, amiga d'en Publi, ella els va a visitar i quan es reuneixen juguen, parlen i llegeixen llibres de faules antigues. Els africans són pedagogs d'en Publi; l'espanyol és pedagog de l'Anna.

En Publi avui és feliç: al matí saluda a mestres i servents, cerca als amics i duu a terme l'alegria als camins del poble. Però hi ha un incendi a la casa. Els tres amics no temen la gran flama perillosa i ajuden als agricultors: amb gran entusiasme atrauen i retenen els bous, vaques i cavalls de l'estable.

Després homes i dones allleugen l'incendi de la casa i l'estable amb abundant aigui; també alliberen del perill els edificis veïns. Ara ja és gran l'alegria dels agricultors i els nostres amics. El mestre dóna les gràcies als amics del poble, però també adverteix a en Publi, l'Alexandre i l'Anna: "Els incendis són perillosos pels nois".

Més tard l'avi enutjat espera a en Publi i també l'adverteix, però aquest demana perdó amb tristesa. L'àvia, bona i savia dona, escolta el fet de l'incendi i dóna en privat un premi a en Publi.

PREGUNTES:

1. Publius et Alexander in paruo pago iuxta Romam uiuunt.
2. Publio et Alexandro multum uita rustica placet.
3. Anna Publi amica est.
4. Tres amici agricolas adiuuant: magno studio tauros et uaccas equosque estabulis trahunt et seruant.
5.Magister tribus amicis dicit com eos admonet quod incendia pueris periculosa sunt.
6. Auia Publi femina dona et docta est.Bé, una gran feina que ha costat bastant però ha estat entranyable, un bonic conte.

Vale!

Carla Bartra ha dit...

Salvete! Som la Marina, la Itziar i jo.

Incendium in paruo pago:
Publi i Alexandre són bons amics i viuen en un petit poble prop de Roma.
Publi és romà però Alexandre grec, fill d’un esclau. El Publi i el Alexandre els hi agrada molt la vida de pagès i per aquest motiu cavalls i xalls i conllis gallines estimen els seus pobles. De vegades també del poble l’Anna, amiga de Publi, el visita i allà, quan es reuneixen, juguen i parlen i llegeixen llibres d’antigues llegendes. Publi són africans de pedagogia. L’Anna és pedagog de Hispania.
Avui Publi està encantat: al matí els instructors i els esclaus l’han saludat, busca als amics i travessen els camins dels veïns amb una gran alegria. Però l’incendi és a casa. Els tres amics no tenen por dels grans riscos d’incendi i ajuden als pagesos: els estables treuen amb entusiasme bous i vaques cavalls i els salven.
Després els homes i les dones de l’incendi amb un munt d’aigua i apaguen l’estable; d’aquesta manera també preserven de risc l’edifici veí. Ara ja és gran l’alegria dels agricultors i dels nostres amics. Els amics del mestre del poble donen les gracies però també renya al Publi Alexandre i l’Anna: ‘’el incendi és perillós per als nens’’.
Més tard l’avi enfadat amb el Publi l’espera i també el renya, però Publi demana perdó amb tristesa. L’avia, una bona dona i doctora, sent l’incendi fet i li dona un premi d’amagat.

Responde latine:
1-Publius et Alexandre in paruo pago iuxta Romam uiuunt.
2-illis multum uita rustica placet.
3-Anna, Publi amica est.
4-Tres amici non timent sed agricolas adiuuant.
5-Magister admonet: Incendia pueris periculosa sunt.
6-Auia femina bona et docta est.

Gemma Serrano Fernandez ha dit...

En Publi i l’Alexandre són bons amics i viuen en un petit poble prop de Roma. En Publi és romà però l’Alexandre és grec, fill d’un esclau. Els hi agrada molt la vida rústica a en Publi i a l’Alexander per aquest motiu al seu poble estimen els cavalls i els xais, els pollastres i els conills. De tan en tan també l’amiga d’en Publi, l’Anna, els visita allà i quan es reuneixen juguen i parlen i llegeixen llibres d’antics mites. Els instructors de Publi són africans; l’esclau de l’Anna és Hispànic.

Avui en Publi està encantat: al matí saluda als instructors i als esclaus, ell (va a ) busca als amics i amb gran alegria travessen els carrers del poble. Però hi ha un incendi a la casa. Els tres grans amics no temen pel perill de les flames i ajuden als pagesos: salven amb entusiasme els bous i les vaques i fan sortir els cavalls dels estables.

Després homes i dones apaguen amb abundant aigua el incendi de la casa i de l’estable. D’aquesta manera també es preserven de perills els edificis veïns. Ara ja és una gran satisfacció dels pagesos i dels nostres amics. Pagi, el mestre dona les gràcies als amics però també renya en Publi, l’Alexandre i a l’Anna: “Els incendis són perillosos pels nens.”

Després l’avi enfadat espera i també renya en Publi, però en Publi entristit demana perdó. L’avia, bona dona i sàvia, S’atreveix a dir els incendis i apart d’amagat li dona un premi a en Publi.


Ubi Publius et Alexander uiuunt? Pubius et Alexander in paruo pago iuxta Roman uiuunt.

Quid placet illis? Publius et Alexander et suae villae vita rustica placet.Etiam eos equos, agnos, cuniculos et gallinas amant.

Quis Anna est?Anna Publi amica est. Illa Publio uisitat et simult ludunt.

Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?Tres amici adiuunt extinguendum ignem.

Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?Magister Publium et Alexandrum Annamque Incendia periculorum potissimum pueris admonet.

Quomodo Publi auia est?Puebli auia bona et docta femina est, quia postea incendum praemium Publio dat.

Mireia Mateo Marín ha dit...

Salve!
A continuació deixo la meva traducció del text i les meves respostes a les preguntes que se'ns plantejaven al final de la lectura:
Incendium in paruo pago!
Publi i Alexander són bons amics i viuen en un petit poble prop de Roma. Publius és romà, però Alexander és grec fill d’un esclau. A en Publi i l’Alexander els agrada molt la vida rústica i per aquest motiu al seu poble estimen els cavalls, els xais, els pollastres i els conills. De tant en tant també Anna, una amiga de Publi, els visita allà i quan és reuneixen juguen i parlen sobre llibres d’antics mites. Els instructors d’en Publius són africans; l’esclau de l’Anna és Hispànic.
Avui Publi està encantat: al matí saluda als instructors i als esclaus, ell busca als amics i travessen els carrers del poble amb gran alegria. Però hi ha un incendi a la casa. Els tres grans amics no tenen por del perill de les flames i ajuden als pagesos: salven els bous i les vaques i fan que els cavalls surtin dels estables.
Després homes i dones apaguen amb abundant aigua l’incendi de la casa i de l’estable. D’aquesta manera també es preserven de perills els edificis veïns. Ara ja és una gran alegria dels pagesos i dels nostres amics. Pagi, el mestre dona les gràcies als amics però també renya en Publius, l’Alexander i a l’Anna: “Els incendis són perillosos pels nens.”
Més tard l’avi enfadat espera i també renya en Publi, però en Publi trist demana perdó. L’avia, bona dona i sàvia, (incendii facta audit) i d’amagat dona un premi a Publi.

Responde latine:
I. Ubi Publius et Alexander uiuunt?
Alexander et Publius vixitque Romae.
II. Quid placet illis?
Publius et Alexander multum uita rustica placet.
III. Quis Anna est?
Anna est Publi amica.
IV. Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?
Agricolas adiuuant et salvum tauros, vaccis et equos.
V. Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?
Magister nos admonet incendia pueris periculosa sunt.
VI. Quomodo Publi auia est?
Publi auia est femina bona et docta.
Espero que estigui correcte, ja que hi he dedicat una gran part de temps.
Valete!

Maria Ros ha dit...

Salvete!
Aqui deixo la meva traducció del text!

El Publius i l'Alexandre són bons amics i viuen en un poble prop de Roma.El Publius és romà i l'Alexandre és grec i és el fill d'un esclau. Al Publius i a l'Alexandre els hi agrada la vida rural i és per això que estimen als cavalls,xais, pollastres i conills del seu poble. A vegades, l'Anna, una amiga del Publius, el va a visitar i es reuneixen per jugar, parlar amb ells i llegir llibres de faules antigues. En Publius és professor d'africà i l'Anna és professora de castellà.

El Publius està content,i dóna la benvinguda als professors, i transmet felicitat pel poble. Però hi ha un casa que s'esta incendiant. Els tres amics no tenen por de la flama i ajuden als pagesos i mantenen els cavalls, els bous i les vaques a l'estable.

Després, molts homes i dones apaguen el foc de l'estable i de la casa amb aigua, i això fa que els veïns no tinguin cap perill. Els pagesos i els nostres amics estan molt contents. L'alcalde els hi dona les gràcies als amics i els hi diu: "Els incendis són perillosos".

Més tard,l'avi del Publius, s'enfada i el renya i ell demana perdó. La seva àvia, una bona dona, sent l'assumpte de l'incendi i li dóna un premi en secret al Publius.

1. Publius et Alexander in paruo pago iuxta Romam uiuunt.
2. Publio et Alexander multum uita rustica placet.
3. Anna Publium amica est.
4. Tres amici agricolas adiuuant.
5. "Incendia pueris periculosa sunt".
6. Auia, femina bona et docta est.

arnau ha dit...

El Publi i l’Alexandre són bons amics i viuen en un petit districte junt a Roma. El Publi és romà però l’Alexandre és grec, fill d’esclau. Als nois els agrada molt la vida del camp i per això estimen els cavalls, xais, conills i gallines de la seva vila. En qualsevol moment a més l’Anna, amiga del Publi, visita la vila i aleshores, quan s’ajunten, juguen, parlen i llegeixen llibres antics de faules. Els pedagogs són del camp; el Publi és pedagog de l’Anna.
Avui el Publi està content: al matí saluda els pedagogs i els esclaus, busca amics i va corrent amb gran alegria pel camí del districte. Però hi ha un incendi a casa. Tres amics no temen les perilloses grans flames i els pagesos ajuden: toros i vaques i cavalls de l’estable arrosseguen i serveixen la gran causa.
Després homes i dones apaguen amb abundant aigua la casa i els estables; així encara salven les construccions veïnes perilloses. Ara gran és l’alegria dels pagesos i dels nostres amics. El mestre del districte dóna gràcies als amics però encara Publi i Alexandre i Anna recorden: “Els incendis són perillosos pels nens”.
Després l’avi espera enfadat el Publi i encara recorda, però Publi trist demana perdó. L’àvia, bona dona i savia, sent de l’incendi i dóna un premi secret al Publi.

Publius et alexander uiuunt in paruo pago iuxta Romam.
Illis placet uita rustica.
Anna est paedagogus Hispana.
Illis adiuuant agricolas.
Magister dicet: "Incandia pueris periculosa sunt".
Eam est bona et docta.

Joana Bassó ha dit...

Salvete!

Aqui us deixo la meva traducció del text:

El Publi i l’Alexandre són bons amics i viuen en un petit districte junt a Roma. El Publi és romà però l’Alexandre és grec, fill d’esclau. Als nois els agrada molt la vida del camp i per això estimen els cavalls, xais, conills i gallines de la seva vila. En qualsevol moment a més l’Anna, amiga del Publi, visita la vila i aleshores, quan s’ajunten, juguen, parlen i llegeixen llibres antics de faules. Els pedagogs són del camp; el Publi és pedagog de l’Anna.

Avui el Publi està content: al matí saluda els pedagogs i els esclaus, busca amics i va corrent amb gran alegria pel camí del districte. Però hi ha un incendi a casa. Tres amics no temen les perilloses grans flames i els pagesos ajuden: toros i vaques i cavalls de l’estable arrosseguen i serveixen la gran causa.

Després homes i dones apaguen amb abundant aigua la casa i els estables; així encara salven les construccions veïnes perilloses. Ara gran és l’alegria dels pagesos i dels nostres amics. El mestre del districte dóna gràcies als amics però encara Publi i Alexandre i Anna recorden: “Els incendis són perillosos pels nens”.

Després l’avi espera enfadat el Publi i encara recorda, però Publi trist demana perdó. L’àvia, bona dona i savia, sent de l’incendi i dóna un premi secret al Publi.

Valete!

Eric ha dit...

Aquesta és la meva traducció:

En Publi i l’Alejandro són bons amics i viuen en un petit poble prop de Roma. En Publi és romà , però l’Alejandro és grec, són fills d’esclaus..Al Publi i l’Alejandro els agrada molt la vida rural i per això,viuen als seus pobles amb cavalls, xais i conills gallinas. De vegades, també,visiten al poble de l'Anna, amiga de Publi, i, quan es reuneixen, jugant i parlant amb ells i llegeixen els llibres de les faules antigues. En Publi és pedagògeg a ‘Africa‘;l’Anna és pedagoga a Espanya

En Publi és feliç avui, i dóna la benvinguda als instructors dels bons al matí, busca formes de mostrar la seva alegria als seus amics a través del llogaret. Però la casa s'està cremant. Els tres grans amics, no tenen por dels perills del foc i els agricultors ajuden: Mantenint el contacte de bous i vaques i cavalls a l’estable.

Després d'això, un gran nombre d'homes i dones van apagar el foc que cremava a la llar i als estables amb aigua, de manera que els edificis veïns també estaven lliure de perill. Però ara és una gran alegria per als agricultors i els nostres amics. Però els amics del mestre tembé van donar les gràcies a en Publi i Alejandro Annamque adverteix: "l’incendi és perillós per als nens."

Més tard, l’avi Marc espera enutjat i també molest però el professor Publi li va demanar perdó. Àvia, és una dona bona, i ella podia sentir el foc i va donar un premi secret a en Publi..

1-Alexander vivit in Roma et Publi vivit in Graecia
2-Ille placet vita rustica
3-Anna est amica Publi
4-Non timent flammarum
5-"Incendia pueris periculosa sunt"
6-Auuia Publi est femina bona et docta,
Alejandra Abucay ha dit...

Pau i Alexandre són bons amics i viuen en un poble prop de Roma. Pau és romà però Alexandre grec, fill d'un esclau. Pau i Alexandre complauen molt la vida rural i per això els hi agraden els cavalls, xais, conills i gallines del seu poble. De vegades, també, a la ciutat d'Anna, amiga d'en Pau, els visiten allà i quan es reuniexen parlen i llegeixen llibres de faules antigues. El pedagog de Pau és africà; el pedagog d'Anna és espanyol.
Pau avui és feliç, i saluda als pedagogs bons, amics i la gran alegria. Però la casa s'està cremant. Tres amics no temen del perill del foc i ajuden els agricultors, els bous, les vaques i els cavalls amb gran entusiasme per salvar-los.
Després uns homes i dones van llençar aigua als estables que es cremaven, així que els edificis veïns estaven salvats. Però ara és una alegria i gaudeixen els agricultors i els nostres amics. Pobles amistosos donen les gràcies a Pau i Alexandre i Anna adverteix "Els incendis són perillosos per els nens".
Després l'avi d'en Pau espera enutjat i va amonestar, però en Pau els suplica perdó. L'àvia, bona dona, sentia l'incendi i dóna el premi secret a en Pau.

Joana Bassó ha dit...

Salvete!!

Aqui us deixo les preguntes del text:

1:Publius et alexander uiuunt in paruo pago iuxta Romam.

2:Illis placet uita rustica.

3:Anna est paedagogus Hispana.

4:Illis adiuuant agricolas.

5:Magister dicet: "Incandia pueris periculosa sunt".

6:Eam est bona et docta.

Valete!

Ona Contreras ha dit...

Publius i Alexander són bons amics i vieun en un poble petit a prop de Roma. Publius és romà i l’Alexandre és grec, és fill d’un esclau. Publiu i l’Alexandre els hi agrada molt la vida de camp i per aquest motiu estimen els cavalls, els bens i els conills. De vegades també ell visita la ciutat, quan s’ajunten jugan i parlan, llegeixen llibres de fabules. En Publi és profesor d’africà i l’Anna és professora de castellà.
EL Publius avui està content, i dóna la benvinguda als professors, i corre de felicitat pel poble. Però hi ha una casa que s’està incendiant. Els tres amics no tenen por de les flames i ajuden als pagesos i mantenen els cavalls, els bous i les vaques a dins l’estable.
Més tard molt homes i dones apaguen el foc de l’estable i la casa amb aigua, això fa que els veïns no tingun cap perill. Els pagesos i els nostres amics estan molt contents. El profesor els hi dóna les gràcies als amics i els hi diu que “Els incendis són perillosos”
Després, l’avi del Publius s’enfada i el renya i ell demana perdó. La seva àvia, una bona dona, sent l’assumpte de l’incendi i li dóna un premi en secret al Publius.

1.Publius et Alexander in paruo pago iuxta viuunt
2.Publius et Alexander multum vita rustica placet
3.Anna Publius amica est
4.Agrícolas adiuuant
5.Incendia pueris pericolosa sunt
6.Aui, femina bona et docta est

Marc Gimeno ha dit...

En Plubius i L'Alex són bons amics i viuen en un petit poble prop de Roma. En parts de roma, l'Alexandre era fill d'un esclau . En Publius i l'Alex vivien en una vida molt rural i per això, els hi agraden els cavalls, els xais, els conills i les gallinas estimats pels seus pobles. De vegades, d'Anna, un amic de Publius d'una altre ciutat, hi va visitar-los i, quan es reuneixen, juguen parlen i llegeixen els llibres de les faules antigues.

Plubius avui esta feliç , i dóna la benvinguda als instructors dels bons al matí, els amics i la gran alegria que busca formes d'executar a través de la casa. Però la casa s'està cremant. Tres grans amics, no tingueu por els perills del foc,hos ajudaran els agricultors, bous i vaques i cavalls amb gran entusiasme per l'empat i mantenir les seves plomes.

Després d'això, un gran nombre d'homes i dones a la llar i estables van apagar el foc amb aigua, de manera que els edificis veïns van estar fora de perill el perill . Aicó va ser una gran alegria dels agricultors i la dels nostres amics.    
Més tard, l'avi Marcus es va enfadar , però en Plubius lamentablement va demanar perdó. L'Àvia, bona dona, i ella podia sentir el foc i el premi secret que va donar en Plubius.
Valete!

Marc Gimeno ha dit...

-Publius et Alexander in parva villa vivunt.
-Illis multum vita rustica placet.
-Anna Publii amica est.
-Tres amici agricolas adiuuant.
-Magister amicis dicit incendia pueris periculosa sunt.
-Publi auia bona et docta femina est.

Alba Legide ha dit...

Sóm la Sabrina i l'Alba:

El Publi i l’Alexander són bons amics i viuen en un petit poble prop de Roma. El Publi és romà però l’Alexander és grec, fill d’un esclau. Els hi agrada molt la vida rústica al Publi i a l’Alexandre, per aquest motiu al seu poble estimen els cavalls, els xais, els pollastres i els conills. De tan en tan també l’amiga del Publi, l’Anna, els visita allà i quan es reuneixen juguen i parlen i llegeixen llibres d’antics mites. Els instructors del Publi són africans; l’esclau de l’Anna és Hispànic.

Avui el Publi està encantat: al matí saluda als professors i als esclaus, busca els amics i amb gran alegria travessen els carrers del poble. Però hi ha un incendi a la casa. Els tres grans amics no temen pel perill de les flames i ajuden als pagesos: salven amb entusiasme els bous i les vaques i fan sortir els cavalls dels estables.

Després homes i dones apaguen amb abundant aigua l’incendi de la casa i de l’estable. D’aquesta manera també es conserven de perills els edificis veïns. Ara ja és una gran satisfacció dels pagesos i dels nostres amics. Pagi, el mestre, dona les gràcies als amics però també renya en Publi, l’Alexandre i a l’Anna: “Els incendis són perillosos pels nens.”

Després, l’avi enfadat espera, i també renya en Publi, però en Publi entristit demana perdó. L’avia, bona dona i sàvia, sent el tema de líncendi i li dóna un premi al Publi.

Ubi Publius et Alexander uiuunt? Pubius et Alexander in paruo pago iuxta Roman uiuunt.

Quid placet illis?
Publius et Alexander et suae villae vita rustica placet.

Quis Anna est?
Anna Publi amica est.

Quid faciunt tres amici cum incendium domo est?
Tres amici adiuunt extinguendum ignem.

Quid magister tribus amicis dicit cum eos admonet?
Magister dicet: "Incandia pueris periculosa sunt".

Quomodo Publi auia est?
Puebli auia bona et docta femina est.