19 de gener de 2013

Aeneas fato profugus23 comentaris:

Ferran Guijarro ha dit...

Salvete! Aquí deixo la meva traducció:

Eneas va escoltar paraules fatals de Venus, la seva mare. Va aixecar el seu pare, Anquises, sobre les seves espatlles i va lliurar la seva dona, Creusa, als seus familiars. A la nit va fugir entre les flames per la muralla amb el seu pare Anquises i el seu fill Ascanio. La nit era fosca i en el cel una lluna pàl·lida brillava, tanmateix, Anquises va veure una brillant espasa enemiga en les tenebres de la nit, i va dir: "Fill, fuig ràpid, fill, els enemics s'acosten".

Valete!

Joana Bassó ha dit...


Salvete!

Aquí us deixo la meva traduccó del text:

Eneas escolta les horribles paraules de Venus, la seva mare. Sobre les espatlles del seu pare, Anquises s’aixeca fins lliurar als seus familiars i la seva dona, Creusa. La nit entre flames brilla a través de les parets mentre el seu pare, Anquises, i el seu fill, Ascanio, fugen… La nit era fosca i la lluna brillava al cel pàl-lid, tenmateix el vell Anquises a fugen… La nit era fosca i la lluna brillava al cel pàl-lid, tenmateix el vell Anquises a través de les tenebres de la nit, brillava les armes enemigues i diu: “Oh fill meu, fuig aviat, fill meu, els enemics s'acosten.

Vale!

Gemma Serrano Fernandez ha dit...

Eneas sent les horribles paraules de Venus, la seva mare. Ell aixeca per sobre les espatlles el seu pare, Anquises i entrega la seva esposa(d'Anquises), Creusa, als seus familiars. Entre la nit Eneas fuig per la muralla de les lluents flames amb el pare Anquises i el fill Ascani. La nit era fosca i la lluna al cel brillava. Tanmateix el vell Anquises veu les armes del enemic brilla a través de la nit i diu: "Fill fuig ràpid, fill els enemics s'apropen"

Quid Aeneas audiuit? Aeneas matris suae verba fatalia audiuit.
Quid Anchises est? Anchises Aeneae pater est.
Et Creusa? Creusa sua mater est.
Estne Ascanius graecum nomen Aeneae filii?
Qua fugit Aeneas? Aeneas sui hostes fugit.
Quid Anchises per nocis tenebras uidit? Anchises hostium arma uidit.
Cur Aeneas fugere Troia debet? Aeneae pater hostes viderat appropinquare.

Alba Legide ha dit...

Eneas va escoltar les fatals paraules de Venus, la seva mare. Anquises aixeca sobre les seves espatlles la seva esposa, i la lliura als seus familiars. A la nit entre el resplandor de les flames va fuguir el fill Ascanio amb Anquise, el pare, entre les muralles. La nit era fosca i la pàl·lida lluna en el cel brillava, tanmateix l'ancià Anquises de nit, en les tenebres brillants, veu les armes de l'enemic i diu: "Fill, fuig ràpid, fill, els enemics s'apropen".

arnau ha dit...

Eneas ha escoltat les fatals paraules de Venus, la seva mare. Aixeca el seu pare, Anquises, sobre les seves espatlles i el lliura a la seva cònjugue, Creusa. Fuig dels resplandors de les flames pels murs amb Anquises, el pare, i Ascani, el fill, de nit. La nit era fosca i al cel la lluna pàl·lida brillava, tanmateix l'acià Anquises va veure les brillants armes dels enemics per les tenebres i va dir: << Fill, fuig ràpidament, els enemics s'apropen>>.

Mireia Mateo Marín ha dit...

Salve!
A continuació deixo la meva traducció del text: “Eneas prepara la fugida des de Troia”

Aenenas escolta les paraules fatals de Venus, la seva mare. S’aixeca sobre les espatlles del seu pare, Anchisem, i lliura la seva esposa, Creusa, a la seva família.
Entre la nit fugeix de les flames resplandents per la muralla amb el pare Anchisem i el fill Escani.
La nit era fosca i el cel i la lluna brillaven, tanmateix el veu Achises a través de la nit veu les armes brillants de l’enemic i diu: “Fill fugeix ràpid, fill els enemics s’apropen”.

Vale!

Marc Salvo ha dit...

Marc Salvo

-Enees va sentir les paraules fatídiques divendres, de la seva mare. Sobre les espatlles del seu pare, Anquises, es treu els seus amics més propers i la seva dona, Creusa. Nit entre les parets de foc i rajos, amb el seu pare, Anquises i el seu fill Ascanio van fugir. La nit era fosca i la lluna brillava al cel, unes pàl · lides, però, Anquises a través de la nit de brillant armadura, veu l'enemic i diu: <>.

Alex Molera ha dit...

Salvete!
Aquesta es la meva traducció del text:
Aeneas escolta les horribles paraules de Veneris, la seva mare. S’aixeca sobre les espatlles del seu pare, Anchisem, i li lliure la seva esposa, Creusa, a la seva família. Entre la nit fugeixen de les flames resplandents per la muralla amb el pare Anchisem i el fill Escani. La nit era fosca i la lluna i el cel brillaven, tanmateix l’ancià Achises en la tenebrosa nit veu les armes brillants de l’enemic i diu: “Fill fuig ràpid, els enemics s’apropen”.
Valete!

Alejandra Abucay ha dit...

La traducció d'aquesta entrada és:

Eneas prepara la fugida.
Eneas ha escoltat les paraules dolentes de Venus, la seva mare. Aixeca el seu pare sobre les espatlles, Anquises, i lliura als seus familiars a la seva conjuga, Creusa. Fuig pels murs amb el pare Anquises i el seu fill Ascani entre la nit i les resplendors de les flames. La nit era fosca i al cel la lluna pàl·lida brillava, tanmateix el vell Anquises va veure, per la tenebrosa nit, armes dels enemics i va dir "fill, fuig ràpid, fill, l'enemic s'acosta".

Carla Bartra ha dit...

Salvete!
La meva traducció del text:

Eneas prepara la fugida des de Troia
Eneas va escoltar les paraules fatals de Venus, la seva mare. Sobre les espatlles del seu pare, Anquises, aixeca la seva esposa i els seus amics més propers, el Creusa, lliura’t. La nit entre els resplendors de les flames per murs amb el pare Anquises, i el fill Ascanio va fugir…La nit era obscura i en el cel la lluna pàl•lida brillava, tanmateix l’ancià Anquises per la nit tenebra brillant veu l’enemic de les armes i diu: fill, fuig ràpid, fill els enemics s’apropen.
Valete.

Itziar Cuervo ha dit...

Eneas va escoltar les paraules fatals de Venus, la seva mare. Sobre les espatlles del seu pare, Anquises, va ensenyar a la seva esposa i als seus amics més propers el Creusa, lliura’t. La nit entre els resplendors de les flames per murs amb el pare Anquises, i el fill Ascanio va fugir la nit era fosca i en el cel la lluna pàl•lida brillava, tanmateix l’ancià Anquises per la nit tenebra brillant veu l’enemic de les armes i diu: fill, fuig ràpid, fill els enemics s’apropen.

Joana Bassó ha dit...

Salvete!
Aqui deixo les meves preguntes amb les respostes:

-Quid Aenas audiuit?
Aenas audiuit verba fatalia Veneris.

-Quis Anchisesest?
Pater Aenas est.

-Et Crusa?
Coniux Aenas est.

-Estne Ascanius greacum nomen Aeneae filii?
Greacum nomen Aeneas filii est Ascanius.

-Qua fugit Aeneas?
Aeneas fugit per muros.

-Quid Anchises per noctis tenebras udit?
Anchis udit arma hostis.

Vale!

Mireia Mateo Marín ha dit...

Salve!
A continuació deixo les respostes a les preguntes del text: "Eneas prepara la fugida des de Troia”

1. Quid Aeneas audiuit?
Aeneas audivit uerba fatalia uxoris eius
2. Quis Anchises est?
Anchises est pater Aeneas
3. Et Creusa?
Creusa uxor est
4. Estne Ascanius graecum nomen Aeneae filii?
Certum est
5. Qua fugit Aeneas?
Aeneas fugit muros
6. Quid Anchises pernoctis tenebras uidit?
Anchises uidit pallida luna fulgebat
7. Cur Aeneas fugereTroia debet?
Quoniam hostes apropinquant

Vale!

Eric ha dit...

Salvete

Aquí teniu la meva traducció:
Eneas va escoltar les fatals paraules de Venus, la seva mare. Sobre les seves esquenes està el seu pare, Anchises, es va aixecar i es va lliurar de la seva família i de la seva esposa, Creusa. A la nit una flama iluminava la muralla i amb el seu pare Anquises i entre el seu fill fugen.
La nit era fosca i la lluna brillava al cel, pàlida, així i tot el vell veia amb la brillantor les armes enemiges i li diu a Anquises: Fuig ràpidament, fill meu, l'enemic s'apropa.
i li diu a Anquises: Fuig ràpidament, fill meu, l’enemic s’acosta. Responent a les preguntes:
1 Aeneas audiunt verba fatalia Veneris
2 Pater Aenera
3 Certum est
4 Certum est
5 Aeneas fugit per muros
6 Anchises videt hostium arma
7 Quoniam Aeneas hostis appropinquant

Valete

Gemma Serrano Fernandez ha dit...

Jordi, aquí t'adjunto algunes preguntes revisades a partir del que hem fet avui a classe.

Estne Ascanius greacum nomen Aenae filii? Certe, nomen filii Aenae est Ascanius.
Qua fugit Aeneas? Aeneas fugit per muros ad (+ac.) noctem.
Quid Anchises per noctis tenebras uidit? Anchises uidit per noctis tenebras fulgentia hostium arma.
Cur Aeneas fugere Troia debet? Cuoniam apropinquauerunt hostes et etiam cuoriam Afrodita suaserat. (aconsellar)

Ona Contreras ha dit...


Va sentir les paraules dels terminis d'Eneas a Venus, i de la seva mare. Sobre les espatlles del seu pare, Anquises als seus amics més propers i es porta a la seva esposa, Creusa, l'enemic. Nit entre el llampec resplendeix a través de les parets amb el seu pare Anquises i el seu fill Ascanio escapat .. La nit era fosca i la lluna brillava al cel, pàl • lida, però, l'ancià a través de la nit que brilla armes enemigues Anquises i li diu: "Ella va néixer, fugir ràpidament, el meu acostament a l'enemic"

Ferran Guijarro ha dit...

Salvete! Deixo aquí les respostes a les preguntes sobre el text:

- Aeneas audiuit verba fatalia Veneris, matris suae.

- Anchises pater Aeneas est.

- Creusa Aeneas coniux est.

- Certum est.

- Aeneas flamarum fugit.

- Anchises fulgentia hostium arma vidit.

- Quoniam hostes appropinquant.

Valete!

Maria Ros ha dit...

Salve!

Aqui deixo la meva traducció del text!

Eneas va escoltar paraules fatals de Venus, la seva mare. Aixeca el seu pare Anquises sobre les seves espatlles i lliura la seva dona Creusa als seus familiars.Per la nit va fugir de les flames per la muralla amb el seu pare Anquises i el seu fill Ascanio. La nit era fosca i brillava la lluna pàl·lida al cel.
El vell Anquises veu una enemiga a les tenebres de la nit i va dir: "Fill, fuig ràpid, fill que els enemics s'apropen".

1. Aeneas uerba fatalia Veneris audiuit

2. Pater Aeneas

3. Mater Aeneas

4. Certum est

5. Aeneas fugit per moenia

6. Anquises uidit hostes

7. Quoniam flammae erant

Vale!

arnau ha dit...

Salve!
Aquestes són les respostes a les preguntes del final de la presentació de diapositivces:

Aeneas audiuit uerba fatalia Veneris.
Anchises est Aeneae pater.
Creusa est Aeneae coniux.
Ita, Ascanius graecum nomen Aeneae filii est.
Aeneas fugit per muros.
Anchises hostium arma uidit.
Cuoniam hostes appropinquabant.

Clara Jorquera ha dit...

Salve!
Aquesta és la traducció del text:
"Eneas va escoltar paraules fatals de Venus, la seva mare. Aixecà al seu pare Anquises sobre les seves espatlles i lliurà la seva dona Creusa als seus familiars. A la nit va fugir de les flames per la muralla amb el seu pare Anquises i el seu fill Ascanio. La nit era fosca i la pàl·lida lluna brillava al cel.
El vell Anquises veié una enemiga a les tenebres de la nit que deia: "Fill, fuig ràpid, fill que els enemics s'apropen"

I aquí les respostes a les preguntes:
1. Aeneas audiuit uerba fatalia Veneris, suae matris.
2. Anchises est Aeneas patris.
3. Creusa est Aeneas coniugis.
4. Si, certum est, Ascanius est graecum nom en Aeneae filii.
5. Aeneas fugit per moenia.
6. Aeneas hostium uidit.
7. Quoniam inimicos propius.

Valete!

Carla Bartra ha dit...

Salvete!
1-Uerba fatalia audiuit.
2-Anquises pater Enea est.
3-Uxora Creusa est.
4-Certum est.
5-Eneas muros fugit
6-Anchises hostes vidit.
7-Quoniam inter flammarum fulgura.

Valete.

marina ha dit...

Salve Tripulants!
Eneas és disposa a fugir de Troia
Eneas va escoltar les fatals paraules de Venus, la seva mare. Aixeca al seu pare Anquises sobre les espatlles i lliure la seva dona Creüsa als seus familiars. De nit entre la resplendor de les flames fuig per les muralles amb el seu pare Anquises i el seu fill Ascanio.
La nit era fosca i en el cel la pàl•lida lluna brillava tanmateix el vell Anquises veu les brillants armes dels enemics per les tenebres de la nit i diu: Fill, fuig ràpidament, fill els enemics s’acosten.
1.Eras audivit verba fatalia a Veneris
2.Anquises pater Aenea et avus Ascanio
3.Creusa est coniux Aeneae et Ascanii mater
4.Certum est ita
5.Aeneas sui hostes fugit
6.Anchises fugit per muros
7.Anchis udit arma hostis

Marc Gimeno ha dit...

Salve!
Aeneas va escoltar les dolentes paraules de la seva mare Venus. Sobre la seva espatlla, aixeca al seu pare Anchisem i lliura els seus familiars a la seva esposa, Creusa. Fuig pels murs amb el pare Anchisem i el fill Ascanio durant la nit entre els resplandors de les flames. La nit era fosca i al cel la lluna placida brillava. Tanmateix el vell Anchisem per les tenebres de la nit veu les brillants armes dels enemics i diu: fuig rapidament, fill, els enemics s'apropen.

1-Aenas verba fatalia veneris
2-Anchisem est pater Aenas
3-Creusa coniux Anaeas est.
4-certum est
5-Aeneas sui hostes fugit
6-Aeneas fugit per muros.
7-Quoniam flammae erant