10 d’octubre de 2012

Vulpes et persona tragica (amb alguna variació)


De tant en tant al Vaixell ens agrada aprendre de les lliçons de vida que ens ensenyen les faules del poeta romà Fedre. Ja vam conèixer les històries d'una guineu amb un corb i amb un carràs de raïm. Enguany la nostra guineu fa una troballa tan enigmàtica com reveladora. De què es tracta?
Feu-nos-ho saber, responeu a les preguntes de comprensió, reflexioneu sobre els valors que ens vol transmetre el poeta i estirant la corda us demano que reproduïu la faula en imatges i text.

Personam tragicam forte uulpes, quae per siluam ambulabat, uidit:

"O quanta species," -inquit- "sed cerebrum non habet!"

Haec fabula dictum est illis hominibus quibus honorem et gloriam
Fortuna tribuit sed sensum communem abstulit.


                                                                     Phaedrus, VI, 1

1. Quid uulpes uidit ?
2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?
3. Estne dictum haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit ?
4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?
5. Quis Phaedrus fuit?

  

38 comentaris:

Ignasi ha dit...

Salvete!

La traducció:
Una guineu, la qual passejava pel bosc, va descobrir per casualitat una màscara de teatre.
"Oh! Quina bellesa," -va dir- "però no té cervell!"
Aquesta faula és per a aquells homes als quals la fortuna els dona honor i glòria, però els hi ha tret el sentit comú.


1. Vulpes personam tragicam vidit.

2. Vulpes inquit: "O quanta species , sed cerebrum non habet!"

3. Minime, haec fabula est illis homnibus quibus Fortuna sensum communem abstulit.

4. Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit.

5. Phaedrus romanum scriptor fabularum fuit.
Reflexió: Jo penso que aquesta faula el que ens vol transmetre és la idea que la gent que moltes vegades ens pot semblar per fora molt bona, molt feliç, inclús podriam dir, després no ho és tant. A qui la Sort li dona aquest aspecte, molts cops li treu aquest sentit comú (el menys comú dels sentits); la Sort els treu el cap, l'intel·ligència, podriem dir, el sentit comú.

Valete!

Aina ha dit...

Una guineu, la qual passejava pel bosc, va veure per casualitat una màscara de teatre:
- Oh! quina bellesa- va dir- però no te cervell.
Aquesta faula és per aquelles persones les quals la fortuna va donar honor i glória però va treure sentit comú.

1. Uulpes uidit personam tragicam.
2. Uulpes inquit "O quanta species, sed cerebrum non habet!"
3. non, haec fabula est illis homnibus honorem et gloriam Fortuna tribuit.
4. Fortuna sensum comunem absulit.
5. Phaedrus fabularum scriptorem romanem fuit.

Aquesta faula ens ensenya allò que és bonic per fora no te per que ser-ho de dins. I que el que es veu des de l'exterior no sempre és el mateix que a l'interior. El que aparenta no és allò que sembla.

Marc Palau ha dit...

Salvete!
La guineu i la màscara de teatre:
-Una guineu la qual caminava pel bosc, per casualitat va trobar una màscara de teatre:
"Oh quanta bellesa", -va dir- "però no té cervell!"
Aquesta història és per aquellas personas les quals la fortuna va donar honor i glòria però els va treure el sentit comú.

Preguntes:
1. Uulpes vidit personam tragicam.
2. Uulpes inquit: "Oh quanta specie, sed celebrum non habet".
3. Haec fabula est illis quis fortuna sensum communem tribuit.
4. Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit.
5. Phaedrus ramae fabulae scriptor fuit.

Reflexió:
La reflexió que jo faig d'aquesta faula és que moltes vegades, el tenir diners, poder, fama, etc no sempre et portarà lo millor, sino que com bé diu aquesta faula pots perdre moltes altres coses per mi molt més importants que lo material, com el sentit comú. Per tant que no t'has de deixar ençegar pels diners, poder, etc sino seguir sent el mateix tinguis o no aquesta sort.

Valete!

Cristina C ha dit...

Una guineu que passejava pel bosc va descobrir per casualitat una màscara de tragèdia.

"Oh quina bellesa," va dir "però no tenia cap".

Aquesta història és per a aquells homes els quals la fortuna els va concedir honor i glòria però els va arrabassar el sentit comú.

1) Vulpes vidit personam tragicam forte.
2) Vulpes cum personam tragicam " O quanta species, sed cerebrum not habet!inquit.
3) Etiam, haec fabula est illis quis Fortuna sensum communem tribuit.
4) Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit.
5) Phaedrus ramae fabulae scriptor fuit.


Aquesta faula que narra el que li passa a una guineu ens dóna una important lliçó de vida per a nosaltres, les persones.

En molts casos, alguns individus es preocupen exageradament i viuen sotmesos a la fama. Només estan pendents de l'apariència superficial i dels diners que puguin obtenir.
Tot aquest conjunt de fets no els deixa viure la vida d'una manera feliç i sovint es tornen veritables estúpids. Per això en la faula es diu que perden el sentit comú.

Valete!

meritxell ha dit...

Hola!!

La meva traducció és:
Una guineu la qual passejava pel bosc, per casualitat va veure una màscara tràgica de teatre.

"Oh quanta bellesa", va dir,"però no te cervell!"

Aquest conte és per aquells homes els quals otorguen honor, glòria i sort i s'aullunya del sentiment vulgar.

Preguntes:

1 Quid uulpes uidit ? quid uidit personam magicam

2 Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ? "O quanta species," "sed cerebrum non habet!"

Charlene ha dit...

Salvete!

Aqui està la traducció d'aquesta fàbula:

"Una guineu la qual passejava per casualitat pel bosc, va descobrir una màscara de tragèdia:
- Oh quina bellesa - va dir - però no té cervell.
Aquesta fàbula és per a aquells homes els quals la sort va otorgar honor i prestigi però que els va retirar el sentit comú"

1. Uulpes personam tragicam forte udidit
2. Uulpes cum personam tragicam uidit "O quanta species"
3. Quidem, hace fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit
4. Fortuna sensum communem abstulit
5. Phaedrus scriptor fabulis romae fuit

Jo crec que el que aquesta fàbula ens vol explicar és que encara que l'exterior de les coses sigui bella, no ens hi hem de refiar, com en aquest cas és que no té cervell. És a dir, que no em de jutgar les coses belles perque siguin belles, si no que hem de veure el seu interior, veure si tenen cervell/cap, per que és el més bell que algú pot tenir.

Vale!!!

Marta Molgosa ha dit...

-TRADUCCIÓ:

Una guineu, la qual caminava pel bosc, per casualitat va trobar una mascara de teatre.

-“Oh quina bellesa”-va dir- però no té cervell!

Aquesta faula, és per aquelles persones les quals la fortuna va donar honor i gloria però va treure el sentit comú.

-RESPOSTES DE LES PREGUNTES:

1.Uulpes uidit personam tragicam
2. Uulpes inquit : “ O quanra specie, sed cerebrum non”
-3. Non, heac fabula est illis hominibus quibus honorem et gloriam fortuna tribuit sed sensum communem abstulit.
-4. Sit sensum communem.
-5. Romanus spriptor fabulas.

REFLEXIÓ:

Penso que el missatge que ens vol transmetre aquesta faula,és que a vegades les persones volem tenir moltes coses, tenir molts diners, triomfar a la vida, i molts cops ens fixem en l’exterior de les persones deixant de banda lo que realment importa, l’interior i allò que fa realment que una persona sigui gran. Com molts cops hem comentat la felicitat està en la senzillesa de les coses i de les persones, no sempre hem de tenir el millor, si no tenir allò que necessitem, i no per tenir mes o menys serem millors o pitjors, no per ser més guapo o més lleig s’estimarà més a aquella persona, al contrari una persona es valora per allò que t’aporta i et fa sentir.

A la faula, quan parla la guineu i diu que la mascara es molt bonica però no te cervell, aquí podem entendre que la guineu es fixa en allò que hi ha més enllà d’una aparença física.

Laia Ruiz ha dit...

La traducció menys surrealista que he pogut fer ha sigut la següent:

Una guineu, la qual passejava casualment pel bosc, va veure una mascara de teatre i diu:
“Oh! Quanta bellesa” – va dir – “però no te cap”.
Aquesta faula es per aquelles persones les quals la fortuna els va atorgar honor i prestigi però els va apartar la percepció vulgar.

En cuant a les preguntes...
1.Quid uulpes uidit ?
Uulpes uidit personam tragicam.

2.Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?
Ulpes inquit “O quanta species” cum personam tragicam uidit.

3.Estne dictum haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit ?

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?
Sensus communis absulit quid fortunam illis quibus honorem et gloriam abstulit.

5. Quis Phaedrus fuit?
Phaedrus Scritoris romanus fabulae fuit.


La lliço que trec d'aquesta faula, es que hi ha gent que es creu que el físic es molt important i que els hi dona "fama" entre l'altre gent i en canvi, al cap, osigui a l'inteligencia no s'els hi dona tanta importancia.

Dídac Campos Rey ha dit...

Una guineu, que anava passejant pel bosc, va veure una màscara de teatre.
"Oh, quina cara" - va dir - "però no te cervell!"
Aquesta fàbula és per aquells homes els quals atorguen honor i gloria a la sort pero que s'allunyen del sentit comú.

-Quid uulpes uidit? Uulpes uidit personam tragicam
-Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit? Uulpes inquit "O quanta species, sed cerebrum non habet!"
-Estne haec fabula illis hominibus quibus Fortuna sensum comunem tribuit?
Ita, est fabula est quibus Fortuna sensum comunem tribuit
-Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit?

-Quis Phaedrus fuit? Phaedrus scriptor romani fabulae fuit

Alison ha dit...

Saluete !!

La meva traducció del text de Phaedrus és
<< Una guineu, que caminava pel bosc, va veure per casualitat una màscara de teatre.
"Oh quanta bellesa! - va dir - "però no té cap!"
Aquesta fàbula és per aquelles persones les quals la Fortuna va otorgar respecte i honor però va allunyar el sentiment propi.>>

Respostes:
1. Uulpes personam tragicam uidit.
2. Uulpes inquit cum personam tragicam uidit "Oh quanta species sed cerebrum non habet"
3. Non, haec fabula est illis quibus Fortuna sensum communem abstulit.
4. Fortuna sensum communem abstulit.
5. Phaedrus scriptor romanus fabularum fuit.

La faula m'ha fet reflexionar el fet de que moltes persones al posar-se la màscara (és a dir, que es topen amb la Fortuna, la fama, etc.) comencin a canviar la seva actitud, una actitud de superioritat i no mostren els altres com són realment perquè la gent el té respecte. Quan la guineu diu "Quanta bellesa, però no té cervell" es refereix el que he dit anteriorment. La persona que es posa la màscara mostra una actitud de complaure a la gent però no té cervell perquè no fa cas de les pròpies decisions (allunya la persona al seu sentiment comú, el sentiment propi). La màscara en aquella època (i ara) pels grecs significava drama, comèdia i la persona que se l'ha posava era un actor que no deixava veure les seva cara (és a dir, si era vell, lleig, guapo, etc.) però amb aquella màscara l'ùnic que podia mostrar era l'interpretació del paper de l'obra perquè sense la màscara es podia mostrar alguna actitud seva (Mai us heu donat compte que la cara a vegades pot reflectir una mic com sou? Si ets alegre, si imposes al demés, etc.)

Valete !

Andrea López Villanueva ha dit...

Una guineu que caminava pel bosc va veure per casualitat una màscara de teatre, va dir:
"Oh quanta bellesa"-deia-"però no té cervell!"
Aquesta fàbula és per aquelles persones les quals la fortuna va otorgar honor i prestigi però va treure el sentit comú.

1.Uulpes uidit personam tragicam.
2. Ulpes inquit "O quanta species, sed cerebrum non habet!".
3. Non, fortuna abstulit sensum commnem.
5.Phaedrus scriptor romanus fabularum fuit.

La fortuna sovint fa que les persones perdin allò que és imprescindible i que hauria de ser comú en els èssers humans, el sentit comú. Aquest ens fa actuar amb el cap/cevell i no actuar sense pensar les consequències i sense saber el que es fa. La guineu troba la màscara d'algú que tot i que té aparença no té cervell, referint-se al sentit comú.
FA

Anònim ha dit...

-La guineu i la màscara de teatre.
Una guineu la qual passejava pel bosc va veure una mascara de tragèdia.
Oh, quina bellesa! va dir, "Però no te cervell".
Aquesta fabula es per aquells homes els quals la fortuna dona honor i gloria però els hi ha tret el sentit comú

Marc Mauri ha dit...

La guineu i la màscara de teatre.

Una guineu que passejava pel bosc, va veure, per casualitat, una màscara de teatre:

-Oh quina cara! -va dir- però si no té cap!
Aquesta fabula és per a aquells homes que atorguen respecte i fama a la Fortuna però s'aparten del propi sentit.


1. Quid uulpes uidit?

Uulpes uidit personam tragicam

2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit?

Uulpes inquit personam tragicam cerebrum non habet.

3. Estne haec fabula illis qibus Fortuna sensum communem tribuit?

No, haec fabula illis quibus Fortuna honorem et gloriam sed sensum communem abstulit.

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit?

Illis hominibus quibus sensum communem abstulit.

5. Quis Phaedrus fuit?

Romani fabulam scriptor fuit.


Desprès de pensar-ho força estona, crec que aquesta fabula el que ens vol transmetre es que no ens hem de quedar amb la superficie de les coses, sinò que hem de indagar una mica més, per així poder conèixer la verdadera aparença de les coses.

Marc Navarro ha dit...

Salvete

1.Uulpes personam tragicam uidit.
2.Uulpes "o quanta species, sed cerebrum non habet" inquit.
3.Minime, haec fabula est illis hominibus quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit sed sensum communem abstulit.
4.Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit.
5.Phaedrus romanum scriptor fabularum est.

Valete!

carlota ha dit...

Salvete!
La meva traducció és aquesta:

Una guineu va veure, per casualitat, una màscara de tragèdia, quan caminava per el bosc.
"Oh quanta bellesa" -va dir- però no té cervell.
Aquesta fabula és per aquells homes, que la fortuna dona honor i prestigi però allunya el sentit comú.

1. Uulpes uidit personam tragicam.
2. O quanta species sed cerebrum non habet uulpes inquit
3.
4.
5.


Reflexió: La guineu es sorpren per la bellesa de la mascara però es desilusiona de veure que no te vida, referint-se al cervell.
Es a dir, es refereix a que la bellesa no és res sense cap. Que moltes vegades ens fixem nomès en la fachada i oblidem el verdaderament important.

Yolanda ha dit...

Salvete!

La meva versió catalana del conte és la següent:

Una guineu quan passejava pel bosc casualment va veure una màscara de tragèdia:

"Oh, quina bellesa!"-va exclamar-"però no té cervell!"

Aquesta faula és per aquelles persones les quals la fortuna els va atorgar respecte i prestigi però els allunyà el sentiment propi.

Seguidament, us deixo les meves repostes a les qüestions proposades:

1. Quid uulpes uidit ?

Uulpes personam tragicam uidit.

2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?

Uulpes "O quanta species" uidit.

3. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?

Fortuna sensum consumem abstulit.

4. Quis Phaedrus fuit?

Romanus Scriptor fabulae.

Valete!

Jordi Rojas ha dit...

Aquí va la traducció:

Una guineu, la qual passejava pel bosc, va trobar una màscara de tragedia:

"Oh quina bellesa"- va dir- "però no té cervell".

Aquesta és una història d'honor i gloria dels homes qui la foruna els ha donat, però el sentit comú els ha tret.

I aquí les respostes:

1. Uulpes vuidit personam tragicam.
2. uulpes inquit: "o quanta species, sed cerebrum non habet"
3. Etiam
4. Quid homines sunt.
5. Phaedrus fuit romanum fabulas scriptor

I per últim, la opinió:

Ve a dir que les persones que aconsegueixen la fama, els diners o el poder sense haber-s'hi esforçat, al final acaben a la ruïna en tots els casos, ja que no saben com mantenir-se tal i com estan, ja que no ha hagut de fer res per arribar-hi.

laura Calvo ha dit...

Una guineu la qual passejava pel bosc, va veure una màscara de tragèdia.
"Oh quina bellesa",-va dir-"però no té cervell".Aquesta fabula és per aquells homes els quals la fortuna dóna honor i gloria però els hi ha tret el sentit comú.

La "moraleja" d'aquesta fabula és que hi ha moltes persones que es senten atrets pels diners, es pensen que és l'única manera per ser feliçi després es tornen ambiciosos i volen més i més fins arrivar a un punt de perdre el sentit com a persona.
"No es mas feliz quien mas tienes sino quien menos necesita"
Valete!!

Anònim ha dit...

1. Quid uulpes uidit ?

Uulpes personam tragicam uidit

2.Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?

uulpes o quanta speciessed cerebrum no habet inquit

3. Estne dictum haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit ?

fabula est illis hominibus quibus honorem et gloriam fortuna tribuit sed sensum communenm abstulit

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?

furtuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit

5. Quis Phaedrus fuit?

phaedrus romanum scriptor fabularum est

estela ha dit...

traducció:
Una guineu la qual passejava pel bosc, va veure una màscara de teatre.
"Oh quina bellesa",-Va dir- "Peró no té cap!"
Aquesta fàbula és per aquells homes els quals la fortuna dóna honor i glòria però els hi ha tret el sentit comú.

1-Uulpes uidit "o quanta species"
2-Uulprd uidit "sed cerebrum non habet"
5-Romanus escriptor fabulas.

Per mi aquesta fàbula significa que per molts el més important són els diners i les aparences, pero que aixó fa ser a aquesta gent poc agraida.

El vaixell d'Odisseu ha dit...

Molt bé, tripulants de 2n! Ja heu fet la vostra versió, heu respost a les preguntes en llatí i alguns fins i tot les vostres reflexions al voltant de la fabula del poeta grec. Enhorabona.

Marina Bernardo ha dit...

Salve tripulants!
Abans de escriure les activitats, voldria dir que m’ha semblat una història totalment certa. La veritat és que m’ha agradat anar traduint el conte i esbrinar de mica en mica el significat. Tot seguit os deixo la traducció i les respostes del qüestionari.

<< Una guineu que caminava pel bosc, casualment es va trobar amb una màscara teatral, i va dir:
Oh, quina bellesa -va dir- però sense cervell!
Aquesta historia es per aquelles persones l’honor i la gloria els atorga fortuna, peròels hi retira el sentit comú. >>

1. Quae uulpes uiderat personam tragicam est.
2. Uulpes inquid “o quanta species, sed cerebrum non habet! quae personam tragicam uidit.
3. Non, haec fabula est illis homnibus quibus honorem et gloriam tribuit sed sensum communem abstulit.
4. Quae Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit sed sensum communem abstulit.
5. Phaedrus fuit Fabularum scriptorem Romanum

Valete!

Ana Martínez ha dit...

Salvete omnes!! Aquí deixo la meva traducció de la faula:

Casualment una gUineu, que donava un volt pel bosc, va veure una màscara de tragèdia:
"Oh, quina bellesa," -va dir- "però no té cap!"
Aquesta història és per aquells homes als quals l'Atzar va atorgar distinció i fama, però va treure'ls el sentit comú.

RESPOSTES:
1. Vulpes personam tragicam videt.
2. Vulpes inquit "Oh, quanta species, sed cerebrum non habet!" cum personam tragicam vidit.
3. Non, haec fabula est illis quibus honorem et gloriam Fortuna tribuot sed sensum communem abstulit.
4. Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem gloriamque tribut.
5. Is auctor Romanum fabularum fuit.

Aquestà faula té un missatge principal que vol transmetre als lectors. Hem de tenir molt de compte quan se'ns presenten oportunitats que ens podran enriquir -no personalment, sinó materialment- i no deixar que ens canvïin el caràcter ni la personalitat, ja que en el moment que això passa, no podrem tornar a pensar les nostres decisions amb seny. Això es pot aplicar en molts àmbits, no només en el monetari, sinó en qualsevol tipus de fama o reconeixement.

Si algun cop ens passa una situació així és necessari que reflexionem i no ens deixem portar per allò. La fama i els diners poden donar-nos coses materials, però aquestes no ens faran el pes si ens fan perdre allò que no és material i és més important: l'amor, l'amistat, la companyia dels que estimem...

Emma Gazquez Rejat ha dit...

Salvete!
Aquí us deixo la versió de la faula de “la guineu i la màscara de teatre”. S’ha de dir que les últimes frases m’han costat de traduir i també respondre les últimes preguntes.
La guineu, mentres caminava pel bosc, casualment veu una màscara de teatre “oh quanta bellesa a la cara”, -va dir- “ però no te cap” !
Aquesta faula es per aquelles persones que tenen fortuna amb l’honor i glòria, però s’allunyen del sentit comú.
Preguntes:
1. Quid uulpes uiderat? Uulpes personam tragicam udierat.
2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit? Uulpes inquit cum personam tragicam uidit “o quanta species sed celebrum non habet”.
3. Estne haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit? Non, haec fabula non est illis quibus Fortuna sensum
4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit? Sensum communem abstulit.
5. Quis Phaedrus fuit? Scriptorem romanum fabularum
Com cada faula ens ensenya una cosa, i aquesta ens diu què el que és important no és la perfecció del físic, el que és superficial o l'aparença sinó la intel·ligència. Això que no es veu i demostres amb els teus actes, pensaments... I que cadascú sap el seu valor personal, sense les crítiques de ningú.

Carmen Ibáñez Gil ha dit...

Salvete tripulants!
M'ha semblat una fabula molt maca, mai els hi faltava raò en aquests savis de l'antiguitat!

TRADUCCIÓ
La guineu, que per el bosc caminaba, veu per casualitat una màscara de la tragedia: “Oh! Quina bellesa, va dir, però no té cervell!”
Aquesta història és per aquells homes a qui la sort ha donat honor i glòria, però, els ha allunyat del sentit comú.

1. Quid uulpes uiderat? Uulpes personam tragicam uiderat
2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit? Uulpes inquit: “O quanta species, sed cerebrum non habet” cum personam tragicam uidit
3. Estne haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit? Non, haec fabula non est illis quibus sensum commune fortuna tribuit, sed illis quibus fortuna sensum commune abstulit
4. Quid fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit? Illis quibus fortuna honorem et gloriam tribuit sensum commune abstulit.
5. Quis Phaedrus fuit? Phaedrus scriptor fabulae romae fuit.

Olga ha dit...

Salvete omnes!

Aquí us deixo les meves respostes a les preguntes plantejades.

TRADUCCIÓ:

La guineu, que pel bosc caminava, veu per casualitat una màscara de tragèdia: "Oh! Quina bellesa, -va dir-, però no té cervell!".
Aquesta història és (va dirigida) per aquells homes que l'atzar otorga distinció i prestigi, però, s'han allunyat del sentit propi.

Exercici 1:

1.- Personam tragicam vulpes viderat.
2.- Vulpes inquit personam tragicam species erat sed cerebrum non habebat.
3.- Non, haec fabula est illis hominibus quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit sed sensum communem abstulit.
4.- Fortuna absulit sensum communem.
5.- Phaedrus scriptor fabularum romanum erat.

Laura Barroso Agulló ha dit...

Salve!
He realitzat la traducció de la següent faula i m'ha quedat així:
La guineu, mentre passejava casualment per el bosc, va veure una màscara de tragèdia:
''Oh, quina màscara tant bella,'' -va dir-'' però no té cervell!''
Aquesta faula ´´es per aquells homes els quals la fortuna els hi ha concedit honor i glòria però els hi ha tret el sentit comú.
I les preguntes:
1-Vulpes persona tragica uiderat
2-Vulpes uidit:''O quanta species, sed cerebrum non habet''
3-Non, haec fabula est quibus fortuna honorem et gloriam tribuit
4-Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit.
5-Phaedrus fuit scriptor fabularum
Trobo aquesta faula molt directe i concisa, doncs amb poques paraules fa una gran crítica. Ens parla de com l'honor i la glòria, entre d'altres característiques, ens fan perdre el nostre interior i sentit comú. Crec que és una bona relació amb l'entrada del narcisisme.

Mireia Cancio Adán ha dit...

VULPES ET PERSONA TRAGICA

Aquesta faula ens parla sobre la ignorància de l’actualitat on donem més importància a la fama i l’honor que a la intel•ligència. La màscara és el clar exemple de bellesa, tot i no tenir cervell. Així doncs, hem de plantejar-nos més aquest missatge pel nostre dia a dia, ja que és un fet que acostuma a estar present.

Traducció:
La guineu, la qual passejava pel bosc, ha vist casualment la mascara tràgica: “Oh quina bellesa,“ – va dir – “ però cervell no té!”
Aquesta faula és per aquells homes que reparteixen la fortuna de l’honor i la glòria però s’allunyen del sentit comú.

Respostes:
1. Uulpes uiderat personam tragicam forte.
2. Uulpes inquit: “O quanta species, sed cerebrum non habet!”
3. None, ea est illis hominibus quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit sed sensum communem abstulit.
4. Illi sensum communem absulit.
5. Scriptor romanus fabularum.

Ángeles Torres ha dit...

Salvete omnes!

La traducció que he fet d'aquesta fàbula és la següent:
Una guineu, que caminava pel bosc, casualment veu una màscara de tragèdia:
“Oh, quina bellesa! –diu- “però no té cervell!”
Aquesta faula és per aquells homes que Fortuna atribueix honor i gloria, però els treu sentit comú.

A continuació he respòs les preguntes sobre la fàbula:
1.- Quid uulpes uiderat?
Personam tragicam forte uulpes uiderat.
2.- Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit?
Uulpes cum personam tragicam uidit inquit: “O quanta species, sed cerebrum non habet!”
3.- Estne haec fabula est illis quibus Fortuna sensum communem tribuit?
Non, haec fabula est illis hominibus quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit.
4.- Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit?
Fortuna abstulit sensus communis illis quibus honorem et gloriam tribuit.
5.- Quis Phaedrus fuit?
Phaedrus scriptor romani fabularum fuit.

Per acabar, m'agradaria fer la meva petita reflexió:
Crec que aquesta fàbula va dirigida als homes ja que moltes vegades ens distingim pel cos i el físic, no obstant som pobres de ment i el que realment importa és el cap, ja que tenir el cap ben moblat és l'únic que ens proporcionarà intel·Ligència i ens ajudarà a tenir dos dits de front, és a dir, a tenir seny.

Valete!

Bernat Pareja ha dit...

Salvete omnes

La faula diu així:

Una guineu, que passejava pel bosc, veu per casualitat uns màscara de tragèdia.

"Oh, quina preciositat" -va exclamar- "però no té cervell"

Aquesta faula és per aquells homes que donen glòria i honra a l'atzar però s'allunyen del sentit comú.

Amb aquesta faula , Fedre ens vol dir que es hi ha molta gent que deixa moltes coses a l'atzar per diversos motius i que es desperocupen del que pugui passar. Aquesta faula la podem trobar al llibre "Fabulae", que tot i tenir , de ben segur, més de 2000 anys ens segueix donant lliçons aplicables en l'actualitat. Observem per una banda, com la guineu troba una màscara sense cervell i en certa manera es podria dir que la gent que funciona de la manera ja esmentada, sense utilitzar el sentit comú, es podria dir que el cervell no l'ultilitzen. Per altre banda, Fedre també ens mostra la capacitat de síntesi del llatí, ja que en només tres línies es dóna una lliçó importantissima.
Les respostes són les següents:

1. Quid uulpes uidit ?
Vulpes uidit personam tragicam

2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?
Vulpes inquit quae personam tragicam est magnum pulchrum sed eam cerebrum non habet

3. Estne dictum haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit ?
Non, haec fabula est illis quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit.

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?
Illis quibus honorem et gloriam tribuit Fortuna

5. Quis Phaedrus fuit?
Phaedrus fabulae scriptorem romanus fuit

A continuació us deixo una imatge que podria representar la faula.

https://statics.memondo.com/p/s1/crs/2013/01/CR_787206_fa8314c8846b4250b3b77b77a3517197_sentimientos_vs_razon_thumb_fb.jpg?cb=4652427

Valete omnes !

Marta Vidaña ha dit...

Salvete omnes!!
En aquesta entrada hi esta explicada una historia d'una guineu, que diu el següent:
Per casualitat la guineu, passejava pel bosc i va veure una màscara.
"Quanta bellesa"- va esmentar- "però no ter cap"
Aquesta faula és per aquells homes als quals la sort els havia concedit honor i gloria, però va arravatar-lis el sentit comú.

1. Vuelpes viderat personam tragicam
2. Vuelpes inquit "O quanta species sed cerebrum non habet"
3. Non, haec fabula est illis hominibus quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit sed sensum communen abstulit
4. Fortuna abstulit sensum communem
5. Phaedrus fuit escriptor Romanum fabularum

RICARD ha dit...

Salvete!
Seguidament us presento la tradució que he fet d'aquesta faula i les meves respostes de les preguntes:
La guineu veu casualment una màscara tràgica que passejava pel bosc:
“Oh! Quina bellesa- va dir- però no té cervell!”
Aquesta faula és per a aquelles persones que atorguen honor i glòria a l’Atzar, però que s’allunyen del sentit comú.
1. Personam trgicam uulpes uiderat
2. Cum personam tragiam uidit, “O quanta species, sed cerebum non abet!” uulpes inquit
3. Ita, haec fabula est illis quibus sensum communem abstulit et honorem et gloriam Fortuna tribuit
4. Illis quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit, sensum communem abstulit.
5. Phaedrus scriptor romanus fabulae fuit
Valete !

Cristina Tamashiro Famiankova ha dit...

Salvete!

Aquest text que s'explica diu més o menys així:
La guineu veu casualment una una màscara de tragèdia mentre caminava pel bosc: "O, quina cara," -va dir- "però no té cervell!"
Aquesta narració és per a aquells homes que la fortuna els otorga honor i prestigi, tot alluyant el sentit comú.

A continuació, les respostes a les preguntes:
1- Vulpes uiderat personam tragicam.
2- Vulpes inquit "O quanta species, sed cerebrum non habet!"
3- Non, Fortuna sensum communem absulit.
4- Fortuna tribuit honorem et gloriam.
5- Phaedrus erat romanus scriptor fabularum.

En conclusió, aquest conte fa referència a que les persones poden ser atractives físicament, però això no els ajudarà a arreglar els problemes de la vida i no haurien de ser vanidosos, sinó feliços de ser intel·ligents i valorar l'interior.
És una història simple i curta, però amb un important missatge darrere; més en aquests temps on una de les coses més importants és l'apariència, els "selfies" i els "likes".

Maria Zarzoso ha dit...

Salve!

La guineu que rondaba pel bosc va veure per casualitat una màscara de tragèdia:
"O quina cara més bonica!"-va dir "però no té cervell!"
Aquesta faula és pels homes, la fortuna dels quals otorga respecte i glòria però s'allunya del sentit comú.

1-Personam tragicam viuderat.
2-Uulpes inquerit: "O quanta species!" Et "sed cerebrum non habet!"
3-Non, haec fabula illis quibus honorem et gloriam abstulit.
4-Sensu communem abstulit.
5-Phaedrus romanus scriptor fabularum est.

Aquesta faula fa referència a la idea superficial de que un bon físic ho és tot. El físic és simplement la portada en canvi, la personalitat és un aspecte interior molt més important, doncs reflecteix realment com és una persona i per tant, el seu contingut.

Agnès Gómez ha dit...

LA GUINEU I LA MÀSCARA TRÀGICA
La guineu, que caminava pel bosc, casualment va veure una màscara tràgica:
“Oh, quina gran bellesa, però no té cervell!”.
Aquesta oda està dedicada a aquells que la fortuna els hi va donar honor i glòria però els hi va treure el sentit comú.

Agnès Gómez ha dit...

1. Quid uulpes uidit ?
Uulpes personam tragicam uidit.

2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?
Uulpes "O quanta species, sed cerebrum non habet!" inquit cum personam tragicam uidit.

3. Estne dictum haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit ?
Non, sed dictum illis hominibus quibus honorem et gloriam
Fortuna tribuit est.

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?
Sensum communem abstulit est

5. Quis Phaedrus fuit?
Phaedrus poeta greacus, qui in saeculum 1 p.C. vixit, fuit.

Daniel Gil Rafart ha dit...

Quid vulpes uiderat?
Vulpes uiderat tragicam personam.

2. Quid vulpes inquit cum personam tragicam uidit?
Vulpes inquit cum personam tragicam uidit: “O quanta species, sed cerebrum non habet!”

3. Estne haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit?
Non. Haec fabula illis quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit sed sensum communem abstulit estne.

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit?

5. Quis Phaedrus fuit?
Romanum auctor fabulae.

Paloma ha dit...

TRADUCCIÓ

Una guineu va veure casualment una màscara tràgica.
Després de donar-li voltes per aquí i per allà diverses vegades va dir:
"Oh quina gran bellesa, però no té cervell".
1. Quid uulpes uidit ?

Vulpes uidit a personam tragicam

2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?

O quanta species sed cerebrum non habet ,Vulpes inquit

3. Estne dictum haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit ?

Ita, Hoc illis dictum est quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit, sensum communem abstulit.

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?


5. Quis Phaedrus fuit ?
Phaedrus auctor romano est