10 d’octubre de 2012

Vulpes et persona tragica (amb alguna variació)


De tant en tant al Vaixell ens agrada aprendre de les lliçons de vida que ens ensenyen les faules del poeta romà Fedre. Ja vam conèixer les històries d'una guineu amb un corb i amb un carràs de raïm. Enguany la nostra guineu fa una troballa tan enigmàtica com reveladora. De què es tracta?
Feu-nos-ho saber, responeu a les preguntes de comprensió, reflexioneu sobre els valors que ens vol transmetre el poeta i estirant la corda us demano que reproduïu la faula en imatges i text.

Personam tragicam forte uulpes, quae per siluam ambulabat, uidit:

"O quanta species," -inquit- "sed cerebrum non habet!"

Haec fabula dictum est illis hominibus quibus honorem et gloriam
Fortuna tribuit sed sensum communem abstulit.


                                                                     Phaedrus, VI, 1

1. Quid uulpes uidit ?
2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?
3. Estne dictum haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit ?
4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?
5. Quis Phaedrus fuit?

  

21 comentaris:

Ignasi ha dit...

Salvete!

La traducció:
Una guineu, la qual passejava pel bosc, va descobrir per casualitat una màscara de teatre.
"Oh! Quina bellesa," -va dir- "però no té cervell!"
Aquesta faula és per a aquells homes als quals la fortuna els dona honor i glòria, però els hi ha tret el sentit comú.


1. Vulpes personam tragicam vidit.

2. Vulpes inquit: "O quanta species , sed cerebrum non habet!"

3. Minime, haec fabula est illis homnibus quibus Fortuna sensum communem abstulit.

4. Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit.

5. Phaedrus romanum scriptor fabularum fuit.
Reflexió: Jo penso que aquesta faula el que ens vol transmetre és la idea que la gent que moltes vegades ens pot semblar per fora molt bona, molt feliç, inclús podriam dir, després no ho és tant. A qui la Sort li dona aquest aspecte, molts cops li treu aquest sentit comú (el menys comú dels sentits); la Sort els treu el cap, l'intel·ligència, podriem dir, el sentit comú.

Valete!

Aina ha dit...

Una guineu, la qual passejava pel bosc, va veure per casualitat una màscara de teatre:
- Oh! quina bellesa- va dir- però no te cervell.
Aquesta faula és per aquelles persones les quals la fortuna va donar honor i glória però va treure sentit comú.

1. Uulpes uidit personam tragicam.
2. Uulpes inquit "O quanta species, sed cerebrum non habet!"
3. non, haec fabula est illis homnibus honorem et gloriam Fortuna tribuit.
4. Fortuna sensum comunem absulit.
5. Phaedrus fabularum scriptorem romanem fuit.

Aquesta faula ens ensenya allò que és bonic per fora no te per que ser-ho de dins. I que el que es veu des de l'exterior no sempre és el mateix que a l'interior. El que aparenta no és allò que sembla.

Marc Palau ha dit...

Salvete!
La guineu i la màscara de teatre:
-Una guineu la qual caminava pel bosc, per casualitat va trobar una màscara de teatre:
"Oh quanta bellesa", -va dir- "però no té cervell!"
Aquesta història és per aquellas personas les quals la fortuna va donar honor i glòria però els va treure el sentit comú.

Preguntes:
1. Uulpes vidit personam tragicam.
2. Uulpes inquit: "Oh quanta specie, sed celebrum non habet".
3. Haec fabula est illis quis fortuna sensum communem tribuit.
4. Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit.
5. Phaedrus ramae fabulae scriptor fuit.

Reflexió:
La reflexió que jo faig d'aquesta faula és que moltes vegades, el tenir diners, poder, fama, etc no sempre et portarà lo millor, sino que com bé diu aquesta faula pots perdre moltes altres coses per mi molt més importants que lo material, com el sentit comú. Per tant que no t'has de deixar ençegar pels diners, poder, etc sino seguir sent el mateix tinguis o no aquesta sort.

Valete!

Cristina C ha dit...

Una guineu que passejava pel bosc va descobrir per casualitat una màscara de tragèdia.

"Oh quina bellesa," va dir "però no tenia cap".

Aquesta història és per a aquells homes els quals la fortuna els va concedir honor i glòria però els va arrabassar el sentit comú.

1) Vulpes vidit personam tragicam forte.
2) Vulpes cum personam tragicam " O quanta species, sed cerebrum not habet!inquit.
3) Etiam, haec fabula est illis quis Fortuna sensum communem tribuit.
4) Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit.
5) Phaedrus ramae fabulae scriptor fuit.


Aquesta faula que narra el que li passa a una guineu ens dóna una important lliçó de vida per a nosaltres, les persones.

En molts casos, alguns individus es preocupen exageradament i viuen sotmesos a la fama. Només estan pendents de l'apariència superficial i dels diners que puguin obtenir.
Tot aquest conjunt de fets no els deixa viure la vida d'una manera feliç i sovint es tornen veritables estúpids. Per això en la faula es diu que perden el sentit comú.

Valete!

meritxell ha dit...

Hola!!

La meva traducció és:
Una guineu la qual passejava pel bosc, per casualitat va veure una màscara tràgica de teatre.

"Oh quanta bellesa", va dir,"però no te cervell!"

Aquest conte és per aquells homes els quals otorguen honor, glòria i sort i s'aullunya del sentiment vulgar.

Preguntes:

1 Quid uulpes uidit ? quid uidit personam magicam

2 Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ? "O quanta species," "sed cerebrum non habet!"

Charlene ha dit...

Salvete!

Aqui està la traducció d'aquesta fàbula:

"Una guineu la qual passejava per casualitat pel bosc, va descobrir una màscara de tragèdia:
- Oh quina bellesa - va dir - però no té cervell.
Aquesta fàbula és per a aquells homes els quals la sort va otorgar honor i prestigi però que els va retirar el sentit comú"

1. Uulpes personam tragicam forte udidit
2. Uulpes cum personam tragicam uidit "O quanta species"
3. Quidem, hace fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit
4. Fortuna sensum communem abstulit
5. Phaedrus scriptor fabulis romae fuit

Jo crec que el que aquesta fàbula ens vol explicar és que encara que l'exterior de les coses sigui bella, no ens hi hem de refiar, com en aquest cas és que no té cervell. És a dir, que no em de jutgar les coses belles perque siguin belles, si no que hem de veure el seu interior, veure si tenen cervell/cap, per que és el més bell que algú pot tenir.

Vale!!!

Marta Molgosa ha dit...

-TRADUCCIÓ:

Una guineu, la qual caminava pel bosc, per casualitat va trobar una mascara de teatre.

-“Oh quina bellesa”-va dir- però no té cervell!

Aquesta faula, és per aquelles persones les quals la fortuna va donar honor i gloria però va treure el sentit comú.

-RESPOSTES DE LES PREGUNTES:

1.Uulpes uidit personam tragicam
2. Uulpes inquit : “ O quanra specie, sed cerebrum non”
-3. Non, heac fabula est illis hominibus quibus honorem et gloriam fortuna tribuit sed sensum communem abstulit.
-4. Sit sensum communem.
-5. Romanus spriptor fabulas.

REFLEXIÓ:

Penso que el missatge que ens vol transmetre aquesta faula,és que a vegades les persones volem tenir moltes coses, tenir molts diners, triomfar a la vida, i molts cops ens fixem en l’exterior de les persones deixant de banda lo que realment importa, l’interior i allò que fa realment que una persona sigui gran. Com molts cops hem comentat la felicitat està en la senzillesa de les coses i de les persones, no sempre hem de tenir el millor, si no tenir allò que necessitem, i no per tenir mes o menys serem millors o pitjors, no per ser més guapo o més lleig s’estimarà més a aquella persona, al contrari una persona es valora per allò que t’aporta i et fa sentir.

A la faula, quan parla la guineu i diu que la mascara es molt bonica però no te cervell, aquí podem entendre que la guineu es fixa en allò que hi ha més enllà d’una aparença física.

Laia Ruiz ha dit...

La traducció menys surrealista que he pogut fer ha sigut la següent:

Una guineu, la qual passejava casualment pel bosc, va veure una mascara de teatre i diu:
“Oh! Quanta bellesa” – va dir – “però no te cap”.
Aquesta faula es per aquelles persones les quals la fortuna els va atorgar honor i prestigi però els va apartar la percepció vulgar.

En cuant a les preguntes...
1.Quid uulpes uidit ?
Uulpes uidit personam tragicam.

2.Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?
Ulpes inquit “O quanta species” cum personam tragicam uidit.

3.Estne dictum haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit ?

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?
Sensus communis absulit quid fortunam illis quibus honorem et gloriam abstulit.

5. Quis Phaedrus fuit?
Phaedrus Scritoris romanus fabulae fuit.


La lliço que trec d'aquesta faula, es que hi ha gent que es creu que el físic es molt important i que els hi dona "fama" entre l'altre gent i en canvi, al cap, osigui a l'inteligencia no s'els hi dona tanta importancia.

Dídac Campos Rey ha dit...

Una guineu, que anava passejant pel bosc, va veure una màscara de teatre.
"Oh, quina cara" - va dir - "però no te cervell!"
Aquesta fàbula és per aquells homes els quals atorguen honor i gloria a la sort pero que s'allunyen del sentit comú.

-Quid uulpes uidit? Uulpes uidit personam tragicam
-Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit? Uulpes inquit "O quanta species, sed cerebrum non habet!"
-Estne haec fabula illis hominibus quibus Fortuna sensum comunem tribuit?
Ita, est fabula est quibus Fortuna sensum comunem tribuit
-Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit?

-Quis Phaedrus fuit? Phaedrus scriptor romani fabulae fuit

Alison ha dit...

Saluete !!

La meva traducció del text de Phaedrus és
<< Una guineu, que caminava pel bosc, va veure per casualitat una màscara de teatre.
"Oh quanta bellesa! - va dir - "però no té cap!"
Aquesta fàbula és per aquelles persones les quals la Fortuna va otorgar respecte i honor però va allunyar el sentiment propi.>>

Respostes:
1. Uulpes personam tragicam uidit.
2. Uulpes inquit cum personam tragicam uidit "Oh quanta species sed cerebrum non habet"
3. Non, haec fabula est illis quibus Fortuna sensum communem abstulit.
4. Fortuna sensum communem abstulit.
5. Phaedrus scriptor romanus fabularum fuit.

La faula m'ha fet reflexionar el fet de que moltes persones al posar-se la màscara (és a dir, que es topen amb la Fortuna, la fama, etc.) comencin a canviar la seva actitud, una actitud de superioritat i no mostren els altres com són realment perquè la gent el té respecte. Quan la guineu diu "Quanta bellesa, però no té cervell" es refereix el que he dit anteriorment. La persona que es posa la màscara mostra una actitud de complaure a la gent però no té cervell perquè no fa cas de les pròpies decisions (allunya la persona al seu sentiment comú, el sentiment propi). La màscara en aquella època (i ara) pels grecs significava drama, comèdia i la persona que se l'ha posava era un actor que no deixava veure les seva cara (és a dir, si era vell, lleig, guapo, etc.) però amb aquella màscara l'ùnic que podia mostrar era l'interpretació del paper de l'obra perquè sense la màscara es podia mostrar alguna actitud seva (Mai us heu donat compte que la cara a vegades pot reflectir una mic com sou? Si ets alegre, si imposes al demés, etc.)

Valete !

Andrea López Villanueva ha dit...

Una guineu que caminava pel bosc va veure per casualitat una màscara de teatre, va dir:
"Oh quanta bellesa"-deia-"però no té cervell!"
Aquesta fàbula és per aquelles persones les quals la fortuna va otorgar honor i prestigi però va treure el sentit comú.

1.Uulpes uidit personam tragicam.
2. Ulpes inquit "O quanta species, sed cerebrum non habet!".
3. Non, fortuna abstulit sensum commnem.
5.Phaedrus scriptor romanus fabularum fuit.

La fortuna sovint fa que les persones perdin allò que és imprescindible i que hauria de ser comú en els èssers humans, el sentit comú. Aquest ens fa actuar amb el cap/cevell i no actuar sense pensar les consequències i sense saber el que es fa. La guineu troba la màscara d'algú que tot i que té aparença no té cervell, referint-se al sentit comú.
FA

sandra ha dit...

-La guineu i la màscara de teatre.
Una guineu la qual passejava pel bosc va veure una mascara de tragèdia.
Oh, quina bellesa! va dir, "Però no te cervell".
Aquesta fabula es per aquells homes els quals la fortuna dona honor i gloria però els hi ha tret el sentit comú

Marc Mauri ha dit...

La guineu i la màscara de teatre.

Una guineu que passejava pel bosc, va veure, per casualitat, una màscara de teatre:

-Oh quina cara! -va dir- però si no té cap!
Aquesta fabula és per a aquells homes que atorguen respecte i fama a la Fortuna però s'aparten del propi sentit.


1. Quid uulpes uidit?

Uulpes uidit personam tragicam

2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit?

Uulpes inquit personam tragicam cerebrum non habet.

3. Estne haec fabula illis qibus Fortuna sensum communem tribuit?

No, haec fabula illis quibus Fortuna honorem et gloriam sed sensum communem abstulit.

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit?

Illis hominibus quibus sensum communem abstulit.

5. Quis Phaedrus fuit?

Romani fabulam scriptor fuit.


Desprès de pensar-ho força estona, crec que aquesta fabula el que ens vol transmetre es que no ens hem de quedar amb la superficie de les coses, sinò que hem de indagar una mica més, per així poder conèixer la verdadera aparença de les coses.

Marc Navarro ha dit...

Salvete

1.Uulpes personam tragicam uidit.
2.Uulpes "o quanta species, sed cerebrum non habet" inquit.
3.Minime, haec fabula est illis hominibus quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit sed sensum communem abstulit.
4.Fortuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit.
5.Phaedrus romanum scriptor fabularum est.

Valete!

carlota ha dit...

Salvete!
La meva traducció és aquesta:

Una guineu va veure, per casualitat, una màscara de tragèdia, quan caminava per el bosc.
"Oh quanta bellesa" -va dir- però no té cervell.
Aquesta fabula és per aquells homes, que la fortuna dona honor i prestigi però allunya el sentit comú.

1. Uulpes uidit personam tragicam.
2. O quanta species sed cerebrum non habet uulpes inquit
3.
4.
5.


Reflexió: La guineu es sorpren per la bellesa de la mascara però es desilusiona de veure que no te vida, referint-se al cervell.
Es a dir, es refereix a que la bellesa no és res sense cap. Que moltes vegades ens fixem nomès en la fachada i oblidem el verdaderament important.

Yolanda ha dit...

Salvete!

La meva versió catalana del conte és la següent:

Una guineu quan passejava pel bosc casualment va veure una màscara de tragèdia:

"Oh, quina bellesa!"-va exclamar-"però no té cervell!"

Aquesta faula és per aquelles persones les quals la fortuna els va atorgar respecte i prestigi però els allunyà el sentiment propi.

Seguidament, us deixo les meves repostes a les qüestions proposades:

1. Quid uulpes uidit ?

Uulpes personam tragicam uidit.

2. Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?

Uulpes "O quanta species" uidit.

3. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?

Fortuna sensum consumem abstulit.

4. Quis Phaedrus fuit?

Romanus Scriptor fabulae.

Valete!

Jordi Rojas ha dit...

Aquí va la traducció:

Una guineu, la qual passejava pel bosc, va trobar una màscara de tragedia:

"Oh quina bellesa"- va dir- "però no té cervell".

Aquesta és una història d'honor i gloria dels homes qui la foruna els ha donat, però el sentit comú els ha tret.

I aquí les respostes:

1. Uulpes vuidit personam tragicam.
2. uulpes inquit: "o quanta species, sed cerebrum non habet"
3. Etiam
4. Quid homines sunt.
5. Phaedrus fuit romanum fabulas scriptor

I per últim, la opinió:

Ve a dir que les persones que aconsegueixen la fama, els diners o el poder sense haber-s'hi esforçat, al final acaben a la ruïna en tots els casos, ja que no saben com mantenir-se tal i com estan, ja que no ha hagut de fer res per arribar-hi.

laura Calvo ha dit...

Una guineu la qual passejava pel bosc, va veure una màscara de tragèdia.
"Oh quina bellesa",-va dir-"però no té cervell".Aquesta fabula és per aquells homes els quals la fortuna dóna honor i gloria però els hi ha tret el sentit comú.

La "moraleja" d'aquesta fabula és que hi ha moltes persones que es senten atrets pels diners, es pensen que és l'única manera per ser feliçi després es tornen ambiciosos i volen més i més fins arrivar a un punt de perdre el sentit com a persona.
"No es mas feliz quien mas tienes sino quien menos necesita"
Valete!!

sandra ha dit...

1. Quid uulpes uidit ?

Uulpes personam tragicam uidit

2.Quid uulpes inquit cum personam tragicam uidit ?

uulpes o quanta speciessed cerebrum no habet inquit

3. Estne dictum haec fabula illis quibus Fortuna sensum communem tribuit ?

fabula est illis hominibus quibus honorem et gloriam fortuna tribuit sed sensum communenm abstulit

4. Quid Fortuna abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit ?

furtuna sensum communem abstulit illis quibus honorem et gloriam tribuit

5. Quis Phaedrus fuit?

phaedrus romanum scriptor fabularum est

estela ha dit...

traducció:
Una guineu la qual passejava pel bosc, va veure una màscara de teatre.
"Oh quina bellesa",-Va dir- "Peró no té cap!"
Aquesta fàbula és per aquells homes els quals la fortuna dóna honor i glòria però els hi ha tret el sentit comú.

1-Uulpes uidit "o quanta species"
2-Uulprd uidit "sed cerebrum non habet"
5-Romanus escriptor fabulas.

Per mi aquesta fàbula significa que per molts el més important són els diners i les aparences, pero que aixó fa ser a aquesta gent poc agraida.

El vaixell d'Odisseu ha dit...

Molt bé, tripulants de 2n! Ja heu fet la vostra versió, heu respost a les preguntes en llatí i alguns fins i tot les vostres reflexions al voltant de la fabula del poeta grec. Enhorabona.