14 de gener de 2013

Nosce te ipsum

La mirada clàssica m'ha descobert tot passejant per carrers i avingudes de Madrid hibernis diebus aquesta inscripció epigràfica al frontispici (què deu significar frontispici?) del Museu Nacional d'Antropologia (per cert, què hi podem trobar en un museu antropològic?). Què volen dir aquestes tres paraules gravades sobre la pedra immortal? Quin és l'origen d'aquesta expressió? És originalment llatina? On més la podem llegir i reflexionar? Què és un aforisme? A qui pot representar el cap cisellat sobra l'inscripció? De quin estil són les columnes que s'hi veuen a la fotografia?


42 comentaris:

MarionaFerrer ha dit...

SALVE!

Aquesta fotografia es correspon a el museu d’antropologia de Madrid, a prop del Parque del Retiro, en el carrer Alfonso XII.
En la imatge podem observar el frontispici, és a dir, el conjunt d’una façana principal d’un edifici (frontispicium) del museu que hem mencionat anteriorment. En aquesta façana hi podem observar: dues columnes d’estil clàssic tot i que els capitells són d’estil jònic, un cap que correspon a la deessa Atenea i una inscripció escrita en llatí (nosce te ipsvm) que vol dir coneix-te a tu mateix. Aquesta inscripció no és originalment llatina, sinó que és grega; la historia d’aquesta frase és molt antiga i es troba en escrits d’Heraclio, Esquilo, Herodoto, i Píndar.
Aquest aforisme, sentència breu que expressa un pensament complex de forma estètica, està en aquest museu ja que l’antropologia és, doncs, la ciència que estudia la realitat de l’ésser humà a través d’un enfocament holístic (en el que tot determina el comportament de les parts).
Aquest famós museu de Madrid comprèn col•leccions dels cinc continents (Àfrica, Àsia, América, Europa) i conté, també, algunes peces d’un gran valor antropològic. Per exemple: els cranis deformats de Perú, esquelets humans i simis, mòmies...

Berta ha dit...

Salve!

Frontispici:

En l’arquitectura, el frontispici és el conjunt de la façana principal d’un edifici. El construeix uns elements que l’enquadren, l’envolten i que el decoren com columnes o porticons.

Què hi podem trobar en un museu antropològic?

Un museu antropològic és un museu dedicat a oferir a la gent una visió global de les diferents cultures i ètnies existents en aquest planeta amb objectes i restes humanes procedents d’arreu del món.

“Nosce te ipsum”:

Aquesta frase, originàriament grega, que té com a significat “coneix-te a tu mateix” va ser gravada a pedra pels set savis en l’Oracle de Delfos. Per això és important saber que, l'oracle, és quelcom superior que depassa els nostres propis límits.

Aforisme:

Aquesta paraula té les seves arrels en el grec i fa referència a una sentència breu que expressa o bé un pensament filosòfic o científic. Es considera un gènere literari i pot aparèixer dins d’un recull de frases i sentències cèlebres. L'aforisme es presenta com una veritat absoluta.

A qui pot representar el cap cisellat sobre d’inscripció?

El cap representa a Atenea, la deessa de la guerra, civilització, saviesa, justícia, art, estratègia i habilitat.
Atenea va exercir una profunda influència sobre el propi pensament de la cultura, especialment en els conceptes relatius a la justícia, la saviesa i la funció social de la cultura i les arts.
Els símbols que la caracteritzen són les armes, la túnica llarga i l'òliba. També és la deessa de l'arbre de l'olivera i la patrona de la ciutat d'Atenes.

De quin estil són les columnes que s’hi veuen a la fotografia?

Les columnes són d’estic clàssic, però els capitells són d’estil jònic i en ells es poden apreciar les seves formes ovalades pròpies de l'estil.

Valete!

Mireia Mateo Marín ha dit...

Salve!
He estat cercant informació sobre aquesta entrada i he de dir que hi havia moltes preguntes i que hi he dedicat una bona estona, però crec que ha merescut la pena.
Podríem dir que un frontispici és la cara principal d'un edifici.
La paraula antropologia prové del grec grec (άνθρωπος, anthropos, "ser humà", i logos, "coneixement") i la podríem definir com la ciència que estudia l'ésser humà, tant l'origen com el desenvolupament i el comportament. Per tant en un museu d'antropologia hi podem podem trobar informació sobre diferents cultures.
Les paraules "Nosce te ipsun" volen dir: coneix-te a tu mateix i estan situades al temple d'Apol·lo, a Delfos. Hi ha fonts que atribueixen aquesta aforisme a Femonoe, una poeta mitològica grega, per tant podríem dir que la frase originàriament prové del grec i que més tard va ser traduïda al llatí.
La paraula aforisme prové del grec (ἀφορίζειν). Un aforisme és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma estètica.
El cap cisellat sobra l' inscripció pot representar a Apol·lo, ja que la frase la trobem situada a la part frontal del temple construït en el seu honor.
Les columnes que si veuen a la fotografia son jòniques, i les podem reconèixer fàcilment per les volutes situades a la part superior.
Vale!

Nil! ha dit...

El frontispici (del llatí frontispicium, frontis...) és la façana principal d'un edifici. En els museus antropològics hi trobem sobretot peces arquitectòniques molt importants (com ara estàtues, arcs...), les quals treuen el lloc més humà de la natura, filosofia... inspirades moltes vegades en la cultura grecollatina. La expressió “Nosce Te IpsVm” significa “conèixe’t a tu mateix”, i és la traducció d’un aforisme originàriament grec que es pot trobar també en el temple d’Apol•lo a Delfos. Té origen en els savis grecs, que utilitzaven freqüentment la frase per referir-se a que cadascú ha de saber com és i que ens hem de veure tots com el que som, és a dir, com a verdaders humans. Un aforisme (la paraula ve del grec) és un pensament transmès d’una forma molt breu i estètica. Jo crec que el cap encisellat representa a Apol•lo, i que les columnes són d’art renaixentista.

Ruut ha dit...

Antropologia: (antropos=Home, logos=tracte o ciència)
La antropologia estudia a l’home i els productes que ha realitzat al llarg de la historia, inclús la cultura. No solament té com a objectiu la cerca de baules perdudes, sinó de transmetre els diferents estils de vida (cosmologia, filosofia, tècniques, etc) que hi ha arreu del món. És un petit model d’altres cultures.
Els objectes que trobes allà poden ser documentacions audiovisuals, visuals, performances, etc.
Té tres objectius bàsics els quals són els motius pel que es va crear el museu:
- La difusió, de forma accessible, de tot el material relatiu de l’antropologia, mitjançant exhibicions, conferències, així com visites guiades.
- La difusió de la cultura prehispànica i la de pobles indígenes actuals entre la població nacional i internacional mitjançant la exposició de peces dels patrimonis arqueològics i etnogràfics.
- La conservació, registre i restauració de col•leccions arqueològiques i etnogràfiques, dels materials que es troben.
Frontispici: Ho constitueix els elements que enquadren i decoren la portalada central d'un edifici, especialment quan aquella està situada en la façana principal en comptes d'estar després d'una columna o pòrtic
NOSCE TE IPSVM: Les tres paraules gravades sobre la pedra immortal, “Nosce te ipsvm” volen dir, literalment, coneix-te a tu mateix. D’alguna manera, el ser humà és un ser que desconeix de si mateix, i la reflexió es deu centrar en el descobriment d’aquesta incògnita. Ells pensaven que comprendre’s un mateix és sinònim de comprendre als altres i viceversa.
El cap cisellat sobra la inscripció representa Atenea, on, sota, té una sèrie de columnes d’estil Dòric hexàstil 6x15.
Aquesta mítica frase, es pot llegir a “El oráculo de Delfos”, un lloc sagrat on acudien els grecs per a preguntar als Déus les qüestions que més els hi inquietaven, va desvelar que el filòsof Sòcrates era el personatge més savi del mon.
Els aforismes són resultats de la experiència, és una oració concisa que té com a objectiu expressar un principi d’una manera coherent. Aquest terme fou utilitzat per primera vegada per Hipòcrates, com una sèrie de proposicions relatives als símptomes de malalties. Després, aquest terme es va aplicar a la ciència física, i posteriorment a tot tipus de principis.

Natàlia ha dit...

Salve!
L'Antropologia és la ciència que estudia l’ésser humà de manera holística.
Frontispici és el conjunt de la façana principal d’un edifici.
Nosce te ipsum vol dir coneix-te a tu mateix.
Aquesta frase la va trobar plató escrita en un temple grec, però no en llatí estava escrita en llengua helénica i s’ha anat popularitzant.
Aforisme és una sentencia breu que expressa un pensament.

paubusquets ha dit...

Salve!
Frontispici (del llatí frontispicium), en arquitectura, és el conjunt de la façana principal d'un edifici. L’antropologia és la ciència que estudia l'ésser humà de manera holística. Combina en una sola disciplina els enfocaments de les ciències naturals i de les ciències socials i humanes, així com amb la filosofia. Els objectes que trobaràs allà poden ser documentacions audiovisuals, visuals, performances, etc. Aquests museus retraten la vida quotidiana de diferents pobles i ciutats.
Nosce te ipsum: significa coneix-te a tu mateix, a part d’això aquestes tres paraules si reflexiones ens diuen més que això, el que crec que vol dir es que abans de jutjar a una persona mirat a tu i reflexiona-ho. L’Origen d’aquest de la inscripció de nosce te ipsum va estar proposada per 7 savis en el frontispici del temple de Delfos, aquesta frase es un pensament clàssic i prové del grec. Un aforisme és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora o estètica. Es considera un gènere literari i pot aparèixer dins una composició major o com a recull de frases i sentències cèlebres.
Per la informació que he buscat les columnes que apareixen a la fotografia són de estil jònic.
Vale!

daniela georgieva ha dit...

El frontispici es la cara principal d'un edifici, el que podem observar a la fotografia, on hi ha aquest escrit, es del Museu Nacional d'Antropologia.
En primer lloc l'Antropologia es l'estudi de la cultura, on hi podem trobar objectes, entre altres coses, d'altres èpoques. Nosce te ipsum, vol dir coneixent a tu mateix. Originàriament es una expressió grega, no llatina.
Aforisme, vol dir expressar de forma breu un pensament.
L’estil de les columnes que hi ha a la fotografia, son d’estil Grec. Tenen la típica forma que la Acadèmia Nacional d’Atenes.

blai16 ha dit...

Salve!
En un museu d’antropologia podem trobar-hi objectes, fotografies, art popular... que fan referència a una cultura d’una ètnia determinada.
El frontispici és la façana o la cara principal d’un edifici.
Nosce te ipsum vol dir coneix-te a tu mateix. És la traducció d'una inscripció grega que hi havia al santuari d'Apol•lo a Delfos, per quan anaves a veure l’oràcle.
Un aforisme és una cita o frase breu sovint enginyosa, que expressa un sentiment o una veritat d’una manera molt concisa.
La cara encistellada pot representar a l’oracle I les columnes són jòniques.

Sofia ha dit...

Salvete tripulants! El mot Frontispici està compost per les paraules llatines frontis, la qual vol dir front, i spicere, la qual vol dir mirar. Quan parlem d’arquitectura com en aquest cas, es refereix al conjunt de la façana principal. El significat general, és la cara o portada d’una cosa ja sigui un llibre, un moble, un edifici... Aquesta frontispici, doncs, pertany al museu antropològic de Madrid. Antropològic prové de les paraules llatines “anthropos” (home o humà) i logos (coneixement). És la ciència que estudia l’home en un context cultural y social del que forma part. Analitza el seu origen i desenvolupament com a espècie social i els canvis en la seva conducta segons va passant el temps. Per aquesta raó, el que un museu antropològic ens ofereix, és una visió global de la cultura de diferents pobles en diferents etapes, i mostrar les semblances i diferències culturals que els uneixen o els separen. D’aquesta manera es posa en manifest la riquesa i la diversitat de les cultures existents al llarg del món.
Les tres paraules que trobem gravades a la façana són un aforisme, una declaració o sentència concisa i profunda, que pretén expressar un principi o un pensament científic, filosòfic o moral en poques paraules, completa i perfectament comprensible sense argumentar gens. En aquest cas, significa “Coneix-te a tu mateix”. Originalment era una expressió hel•lènica, no llatina com la coneixem ara, amb la que s’ha popularitzat. La podem trobar inscrita en diversos temples grecs, com el d’Apol•lo. El cap que es troba a sobre d’aquesta inscripció pertany a Atenea, i les seves columnes són d’estil clàssic. Valete!

mire ha dit...

Frontispici és la pàgina d'un llibre encarada amb la portada.

En un museu antropològic hi podem trobar la cultura de diferents pobles del món i així veure les semblances i diferències culturals que els uneixen o separen .
Nosce te ipsum significa :Coneix-te a tu mateix

Un aforisme be del grec definir : és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora o estètica.
El cap cisellat sobra l'inscripció és Atena : és la deessa de la saviesa i de l'artesania, com ara el teixit i la ceràmica.

Meritxell Bou ha dit...

Salvete !!!
Com bé diu el text que acompanya aquest comentari aquesta façana és la del museu d'antropologia de Madrid (l’antropologia és la ciència que estudia els homes, tant de manera científica, com social o filosòfica). En Aquest museu podem trobar-hi objectes o restes d'humans de diferents cultures del planeta.
El frontispici és la cara principal d'un edifici, aquí hi podem veure la frase Nosce te ipsum que significa coneix-te a tu mateix, aquesta va ser la inscripció, lliurada per les Profetitzes de Tabes als set savis de Grècia i posada per ells en el frontispici del temple de Delfos, aquesta expressió es originalment grega, aquesta frase també es pot trobar en el frontispici del Temple d'Apol•lo a la Muntanya Parnàs prop de Delfos. En el frontispici també hi veiem el cap d’Apol•lo. Un aforisme és una frase curta que resumeix una norma filosòfica, artística o científica sense argumentar-la, es a dir, Nosce te ipsum es considera un aforisme. En aquesta imatge també hi podem veure unes columnes, aquestes són d'estil Jònic.
Valete !!!

Jordi Barberà ha dit...

Salvete omnes!

Frontispici (del llatí frontispicium, frontis front i spicere mirar) és tot el conjunt de la façana principal d’un edifici. També se li diu frontispici a la pàgina d’un llibre encarada amb la portada si té algun tipus de composició dibuixada o pintada.
En un museu antropològic hi podem trobar qualsevol cosa relacionada amb l’estudi de l’èsser humà, com per exemple cranis, representacions de poblats exòtics... Coses que s’han trobat en viatges científics o expedicions, a més de donacions i compres.
Les paraules gravades sobre la pedra signifiquen: Coneix-te a tu mateix. Aquesta advertència tenia per objectiu incitar a l’home als límits de la seva pròpia naturalesa i a no aspirar a el que es propi dels Déus.
Aquesta inscripció, posada pels set savis en el frontispici del temple de Delfos, és clàssica en el pensament grec. Molts pensadors han reflexionat sobre ella amb diferents matisos seguint l'exemple de Sòcrates i Plató. La saviesa d'Occident comença, en la seva vessant filosòfica, amb aquest pensament, intentant allunyar-se de endevinalles i supersticions que cada cop són menys presents. Sembla que l'origen de la expressió es remunta a escrits antics d'Heracli, Èsquil, Heròdot i Píndar, i sorgeix com una invitació a reconèixer-se mortal i no déu.
L’expressió no és originalment llatina, és grega. A part de al frontispici d’edificis, aquesta expressió la podem trobar en qualsevol llibre de citacions llatines com l’Aurea dicta. Com ja he dit, molts pensadors han reflexionat sobre ella i això fa que puguem trobar en llibre, pensaments, en filosofia, psicologia, ...
Un aforisme és una frase breu que expressa un principi d’una manera coherent, concisa i aparentment tancada.
Les columnes que es veuen en la fotografia són d’estil jònic, i això ho podem detectar per el tipus de capitell, aquestes “espirals” i tot arrodonit.

Valete!

Ruben Ribas Haro ha dit...

Per començar m’agradaria dir que m’ha agradat molt buscar aquesta informació, m’ha semblat molt interessant els orígens d'aquest aforisme i aquest treball m’ha ajudat a saber una mica més sobre la cultura grega.
Aquí les preguntes:
Un frontispici és la part davantera de la façana d’un edifici. També es pot dir que és la part principal de l’edifici on a vegades es graven escrits.
En un museu arqueològic es poden trobar pintures i escultures. També s’hi poden trobar col•leccions de jaciments arqueològics, fotografies de diferents cultures (ètnica, etc)...
Aquestes tres paraules volen dir “coneix-te a tu mateix”.
L’origen d’aquesta expressió ve quan en el frontispici de temple de Delfos, dedicat a Apol•lo, es trobava la inscripció “coneix-te a tu mateix”. Aquesta advertència tenia com a objectiu incitar a l’home als límits de la seva pròpia naturalesa i a no inspirar al que és propi dels deus.
L’expressió no és originalment llatina, està transliterada al llatí per l’expressió grega “γνῶθι σεαυτόν”.
Un aforisme és una escriptura breu, semblant a un telegrama. Es una sentencia, una escriptura mitjançant la qual es pot emetre una idea fulminant. Segons alguns autors, els aforismes mai coincideixen amb la veritat, son mig veritats o veritats i mitja.
Ex: Donde está la infancia está la edad de oro (Novalis)
Tales de Mileto va ser el primer i més famós dels sets savis de Grècia i podria ser d’ell, l’aforisme, ja que s’assembla molt al que va crear ell que diu: “ la cosa més difícil del mon és conèixer-se a un mateix”. Per lo qual es podria dir que va fer seu el lema de “coneix-te a tu mateix”. Alguns historiadors importants com Diógenes Laercio defensen en les seves obres que l’aforisme era de Tales.
Per altre banda, també podria ser perfectament de Sócrates (encarregat de orientar l’especulació filosòfica cap a l’ètica) perquè grans estudiosos clàssics com Plató o Aristóteles, i contemporanis com NIlsson o Gregory Vlastos, en els seus llibres o escrits així ho defensen.
Les columnes que podem veure a la imatge son columnes arquitectòniques en un ordre jònic.

arnau ha dit...

Salve!
Un frontispici és una façana.
En un museu antropològic podem trobar tot allò relacionat amb els coneixements de l'ésser humà i la seva història.
Aquestes paraules volen dir "Coneix-te a tu mateix".
L'origen d'aquesta frase és al temple d'Apol·lo, encara que altres fonts l'atribueixen a la poeta Femonoe.
La frase no és originalment llatina, prové del grec.
Un aforisme és una frase curta que té un significat molt profund.
El cap cisellat és molt possible que representi a Atena ja que és la deessa que representa la sabiesa, cosa que podem trobar a un museu.
Les columnes són d'estil jònic.

Alejandra Abucay ha dit...

Salve!
Un frontispici és una façana.
En un museu antropològic el que podem trobar són coses relacionades amb els éssers humans, com vivien abans.
Les paraules NOSCE TE IPSVM, volen dir, Coneix-te a tu mateix.
L'origen d'aquesta expressió és del temple Apolo, encara que hi ha altres que ho atribueixen a una poeta grega Femonoe.
La frase no provè del llatí, sinó que provè del grec.
Un aforisme és una sentència que expressa un pensament de forma estètica.
El cap cisellat sobra l'inscripció pot repsresentar a la Deessa Atena.
L'estil de les columnes que hi ha a la fotografia són d'estil jònic.
Vale!

Ferran Guijarro ha dit...

Salvete!

- Un "frontis" o "frontispici", és la façana d'una edifici. També pot ser la part davantera d'un moble o la portada d'un llibre.

- En un museu antropològic podem trobar informació sobre tot allò relacionat amb els éssers humans: la seva història, la seva evolució...

- "Nosce te ipsum" és una expressió llatina que vol dir "coneix-te a tu mateix", literalment. No és originària del llatí, és una traducció directa del grec, inscrit en el Temple d'Apol·lo, a Delfos.

- Un aforisme és una expressió breu que té un significat molt profund.

- La cara de la façana és la d'Atena. Les columnes són d'estil clàssic jònic.

Valete!

Alba Legide ha dit...

El frontispici és el conjunt de la façana principal d’un l’edifici. En un museu antropològic podem trobar tot de restes que tenen relació amb els humans i tota la civilització des de els seus orígens.
L’expressió “NOSCE TE IPSUM” significa coneix-te a tu mateix, i va ser inscrit a la pronaos al Temple d’Apol•lo a Delfos; aquesta expressió és originalment grega.
Un aforisme és una sentència breu que expressa un pensament complex. Tot i ser una veritat absoluta, parteix de la subjectivitat de l’autor.
El cap que apareix al frontó pertany al de la deessa Atena . Les columnes són d’estil jònic ja que als capitells es pot apreciar la forma ovalada pròpia de l’estil.

Gemma Serrano Fernandez ha dit...

La paraula frontispici prové del llati frontispicium. La paraula frontis significa davant d'algo i spicium del verb spcicere que significa mirar. Un frontispici ha de ser la cara del davant d'alguna cosa com d'un llibre, però en aquest context és per tant la part frontó d'un edifici.

En un museu antropològic hi podem trobar una ruta dels pobles d'arreu del món amb totes les diferents cultures que pertoquen. Esta centrat en l'home i en un recull d'informació, objectes i col·leccions que siguin material de grans investigacions per saber-ne la seva història.

NOSCE TE IPSVM significa literalment coneix-te a tu mateix, aquesta inscripció prové del temple d'Apolo a Delfos. Aquest oracle va estar posat per set sabis del temple, és un pensament grec però la transformen del grec clàssic γνῶθι σεαυτόν en llatí Nosce te ipsvm.

Un aforisme es una declaració breu i coherent que d'una manera filosòfica enuncia un missatge enginyós.

La cara que esta inscrita en el frontispici és Atena. I les columnes son jòniques per les seves dues volutes que són el que les caracteritza.

El vaixell d'Odisseu ha dit...

Salve Jordi! Aquí deixo les meves respostes...
1. Què vol dir frontispici?

Un frontispici és la façana principal d’un edifici (ve del llatí frons, frontis i del verb adspicere)

2. Què hi podem trobar en un museu antropològic?

En un museu antropològic podem trobar-hi escultures i pintures on hi ha identificat un home o una dona, o també podem trobar-hi objectes fets a mà per qualsevol cultura humana.

3. Què vol dir nosce te ipsum?

Vol dir ‘Coneix-te a tu mateix’.

4. Quin és l’origen d’aquesta expressió?

Va ser gravat per primera vegada en un frontispici del temple d’Apol•lo a Delfos, segons Pausànies, un geògraf i historiador del segle II.

5. És originalment llatina?

No, és originalment grega. En grec s’escriu γνῶθι σεαυτόν.

6. Què és un aforisme?

És una declaració o sentència concisa acordada per un gran nombre de persones, que pretén expressar un principi o veritat d’una manera breu, pensativa i aparentment tancada. El terme aforisme va ser utilitzat per primera vegada per Hipócrates, pare de la medicina.

Vale!
(GERARD LLOBERA, amb problemes tècnics)

Ona Contreras ha dit...

Salvete!
aqui deixo les meves respostes d'aquesta entrada!

Podríem dir que un frontispici és la cara principal d'un edifici en aquest context, ja que la paraula frontis significa davant d'alguna cosa, i la paraula spicium que ve del verb spicicere que significa mirar.

En un museu antropològic podem trobar tota mena d'objectes relacionats amb els humans, ja que "Antropos" en grec vol dir home.

Va ser gravat per primera vegada en un frontispici del temple d’Apol•lo a Delfos, segons Pausànies, un geògraf i historiador del segle II.

És originalment grega i s'escriu així γνῶθι σεαυτόν.

És una declaració o sentència concisa acordada per un gran nombre de persones, que pretén expressar un principi o veritat d’una manera breu, pensativa i aparentment tancada. El terme aforisme va ser utilitzat per primera vegada per Hipócrates, pare de la medicina.

Aqui estan les meves respostes!

Valete!


Clara Jorquera ha dit...

Salve tripulants!
Aquesta és la informació que he trobat jo per a respondre les preguntes formulades al blog:
Un frontispici és la cara principal d’un edifici.
Un museu antropològic ofereix al públic visitant una visió global de la cultura de diferents pobles del món i així mateix estableix les semblances i diferències culturals que els uneixen o separen per posar de manifest la diversitat cultural. Les col·leccions que al llarg del temps s'han anat incorporant i constituint els seus fons són mostres de la cultura material de diferents pobles d'Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa i Oceania, així com també compta amb importants fons d'Antropologia física.
Coneix-te a tu mateix
Té origen en una inscripció grega al santuari d'Apol·lo a Delfos que va esdevenir un dels lemes de Sòcrates
Aquesta inscripció pot estar escrita en molts llocs, tant en llatí com en grec, tant en temples com en objectes com al mateix cos humà.
Un aforisme és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora o estètica.

El cisellat sobre la inscripció és el d'Atena, deessa de la saviesa, com aquesta sàvia inscripció.
Les columnes que es veuen són jòniques.

Una gran inscripció que tots ens hauriem de fer nostres.

Gràcies.

Valete!

Judy97 ha dit...

Salvete!

Frontispici: És la pàgina d'un llibre encarada amb la portada, quan duu una composició dibuixada o pintada.
Què hi podem trobar en un museu antropològic?
Primer voldria dir d’on ve la paraula antropologia.
Antropo=home, logos= tractat o ciència.
El museu d'antropologia (o etnològic, segons on es trobi) no només té com a objecte a la recerca de l’eslavó perdut, sinó de transmetre els diferents estils de vida (cosmologia, filosofies, tècniques, etc.) Que hi ha al món. És un petit model d'altres cultures. Els objectes que es poden trobar allà poden ser documentacions audiovisuals, visuals, performances, etc. Aquests museus retraten la vida quotidiana de diferents pobles.
Què volen dir aquestes tres paraules gravades sobre la pedra immortal?
Nosce te ipsum en llatí Nosce te ipsvm o en grec ‘’γνῶθι σεαυτόν’’ vol dir ‘’Coneixe’t a tu mateix’’, que és una traducció llatina de la màxima grega inscrita en el Temple d’Apolo (Delfos).
Quin és l’origen d’aquesta expressió?
Va ser escrit en el pronaos del temple d’Apolo a Delfos. En una discussió sobre la moderació i l’auto coneixement, el poeta romà Juvenal, cita la frase en grec i declara que el precepte descendeix "de Caelo" (del cel).
La frase "coneix-te a tu mateix" pot referir, a l'ideal de comprendre la conducta humana, moral i pensament, perquè comprendre un mateix és comprendre els altres també i viceversa, sabent que som tots pertanyents a la mateixa naturalesa. Per això aprendre el veritable significat de la frase comporta inevitablement a veure un mateix com a ésser humà davant la veritat, que és el que és, i per tant descobrir les nostres misèries, en com ens enganyem i mentim per alimentar el nostre patiment intern.
És originalment llatina?
No, aquesta frase és originàriament grega, va ser escrita en el Temple d’Apol•lo. Originàriament grega s’escriu ‘’γνῶθι σεαυτόν’’, però després es va fer a la traducció llatina.
On més la podem llegir i reflexionar?
Ara mateix, jo crec que aquesta expressió la podem trobar en molts llocs, perquè cada cop s’ha anat fent com més important i ara tothom o casi tothom la coneix. Però per exemple la podem trobar en esglésies o al Temple d’Apol•lo.Què és un aforisme?
En grec ‘’αφοριζειν’’ vol dir definir. És una sentència breu que expressa un pensament complex, una proposició concisa, completa i sovint enginyosa escrita en vers i, més en general, en prosa, que enuncia una norma científica, filosòfica o moral sense argumentar-la.
A qui pot representar el cap cistellat sobra l’ inscripció?
Representa un personatge femení on se li pot observar un casc, així que vol dir que és Atena, en grec ‘’Ἀθηνᾶ’’, o si ho volem dir en l’equivalent romà, és Minerva. És la deessa de la saviesa i de l’artesania.
De quin estil són les columnes que s’hi veuen a la fotografia?
Jo diria que aquestes columnes pertanyen al món o l’estil clàssic ja que es caracteritza per aquestes formes ovalades que tenen.
Valete!

Judit

Julia Acien Diaz ha dit...

NOSCE TE IPSUM
1.Que vol dir frontispici?
-És una paraula del Llatí frontispicium que és la façana principal d’un edifici, també s’anomena frontis.

2.Què hi podem trobar en un museu antropològic?
-Els museus antropològics es dediquen a oferir una visió general de les diferents cultures existents al planeta amb objectes i restes humanes procedents de tot el món.

3.Què vol dir l’expressió Nosce Te Ipsum?
-Aquesta expressió vol dir: Coneix-te a tu mateix.

4.Quin és l’origen d’aquesta expressió?
-És una expressió d’origen grec. γνῶθι σεαυτόν

5.És originalment llatina?
-No, és originalment grega.

6.On més la podem llegir i reflexionar?
-Està també inscrit al temple d’Apolo a Delfos.

7.Què és un aforisme?
-És una sentencia breu que expressa un pensament complex de forma estètica. És considera un gènere literari.

8.A qui pot representar el cap cisellat sobra l'inscripció?
-El cap representa a Atenea, la deessa de la guerra, civilització, saviesa, justícia, art, estratègia i habilitat. Atenea va exercir una profunda influència sobre el propi pensament de la cultura, especialment en els conceptes relatius a la justícia, la saviesa i la funció social de la cultura i les arts.
Els símbols que la caracteritzen són les armes, la túnica llarga i l'òliba. També és la deessa de l'arbre de l'olivera i la patrona de la ciutat d'Atenes.

9.De quin estil són les columnes que s'hi veuen a la fotografia?
-Les columnes són d’estil clàssic, però els capitells són d’estil jònic i en ells es poden apreciar les seves formes ovalades pròpies de l'estil.

Joana Bassó ha dit...

Salvete!

-El frontis o frontispici (del llatí frontispicium, frontis front i spicere mirar), en arquitectura, és el conjunt de la façana principal d'un edifici.
També s'anomena frontispici la pàgina d'un llibre encarada amb la portada, quan duu una composició dibuixada o pintada.

-L'antropologia (del grec grec άνθρωπος, anthropos, "ser humà", i logos, "coneixement"), és la ciència que estudia l'ésser humà de manera holística. Se la pot definir com la ciència que s'ocupa d'estudiar l'origen i desenvolupament de tota la gamma de la variabilitat humana i els comportament socials a través del temps i l'espai, és a dir, del procés biosocial de l'existència de la raça humana. L'antropologia té com a objecte d'estudi a tots els humans i totes les dimensions de la Humanitat.

-Niosce te ipsum significa “coneixe’t a tu mateix”

-La tradució llatina de la màxima griga inscrita en el temple d’apolo (delfos). La frase "coneix-te a tu mateix" pot referir, a l'ideal de comprendre la conducta humana, moral i pensament, perquè comprendre un mateix és comprendre els altres també i viceversa, sabent que som tots pertanyents a la mateixa naturalesa. Per això aprendre el veritable significat de la frase comporta inevitablement a veure un mateix com a ésser humà davant la veritat, que és el que és, i per tant descobrir les nostres misèries, en com ens enganyem i mentim per alimentar el nostre patiment intern.

-No és originalment llatina, és un pensament grec però la transformen del grec clàssic γνῶθι σεαυτόν en llatí Nosce te ipsvm.

-La cara que esta inscrita en el frontispici és Atena. I les columnes son jòniques per les seves dues volutes que són el que les caracteritza.

- Un aforisme (del grec αφοριζειν, definir) és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora o estètica. 8- és Atena la deessa de la saviesa i de l’artesania, com ara el teixit i la ceràmica. També és la deessa de la guerra.

-Les columnes son jòniques per les seves dues volutes que són el que les caracteritza.


Vale!

Carla Bartra ha dit...

Salvete!
Primer de tot el Museu Nacional d'Antropologia mostra col • leccions d'objectes i documents que pertanyen a una gran varietat de pobles d'Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa i Oceania, destacant les peces relacionades amb la vida quotidiana, els rituals i creences, la guerra o la indumentària.
Frontispici: És la part davantera d’un moble, edifici...
"Nosce te ipsum", expressió en llatí que es tradueix com a: “coneix-te a tu mateix”. En el portal la part davantera i frontal del temple d’Apòlo a Delfos, en l’antiga Grècia, es trobava inscrit perquè qui hi estigués en ell reconeixés que la saviduria està en el coneixement de sí mateix. El filòsof grec Sòcrates, que va visitar el lloc, ho va adoptar com a una visió en la seva vida.
La frase: coneix-te a tu mateix, pot referir-se al ideal de comprendre la conducta humana, moral y pensament, ells pensaven que comprendre’s un mateix és sinònim de comprendre als demés y viceversa. Per això aprendre el veritable significat de la frase comporta inevitablement a veure un mateix com a ésser humà davant la veritat, que és el que és, i per tant descobrir les nostres misèries, en com ens enganyem. La paraula aforisme: és una sentencia que resumeix un coneixement que es dona com a regla en alguna ciència o art.
El cap cisellat sobre l’inscripció és la deessa Atenea.
Les columnes són d’estic clàssic, i es poden apreciar les seves formes ovalades pròpies de l'estil.
Valete.

Eric ha dit...

Salvete

Un frontispici és un element arquitectònic que te una part triangular sostinguda columnes.
En un museu d’antropologia s’estudien totes les coses referents als homes, tal com diu la paraula antropos: home
Nosce et ipsum vol dir: "Coneixe't a tu mateix, que te un origen grec, per tant no és una expressió originàriament llatina, la podem llegir també al temple de Delfos. Socrates era la persona que més utilitzava aquesta frase.
Un aforisme és una proposició concisa, completa i sovint enginyosa , que enuncia una norma científica, filosòfica o moral sense argumentar-la.
Penso que el cap cisellat del museu nacional d’antropologia pertany a la deessa Atena, deessa de la sabiduria
Les columnes són jòniques ja que els capitells tenen una lleugera forma ovalada.

Valete

El vaixell d'Odisseu ha dit...

En aquesta imatge podem observar un frontispici, que es el conjunt de la façana principal d’un edifici amb unes columnes jòniques. Al mig del frontispici està situat el cap d’Apol•lo, amb tres paraules gravades a sota “Nosce te ipsum”, que és una expressió que prové de l’antic grec, escrit en el temple d’Apol•lo a Delfos, i que significa “Coneix-te a tu mateix”.
“Nosce te ipsum” és un aforisme, una sentència breu que expressa un pensament complex.
La imatge està localitzada al Museu Nacional Antropològic de Madrid; que a dins es poden observar objectes, escultures, rituals i demés sobre una tribu o un tipus de societat determinada.

Pol Alberola (4t ESO)

Alex Molera ha dit...

Salve!
En arquitectura, frontispici és el conjunt de la façana principal d'un edifici, també la part davantera d'un moble. També s'anomena frontispici la pàgina d'un llibre encarada amb la portada, quan duu una composició dibuixada o pintada.
L’antropologia és la ciència que estudia l'ésser humà, llavors en un museu antropològics veurem coses relacionades amb l’estudi dels essers humans o en ciències o filosofia.
Nosce te ipsvm significa: coneixe’t a tu mateix. Crec que és una frase molt certa i molt important ja que abans de criticar els altres hem de pensar amb nosaltres el que fem i el que pensem. Hem de refleccionar sobre el que fem i com ho fem, ens hem de conèixer coma persones.

Valete!

marti clotet ha dit...

SALVE
En la imatge podem obserbar el frontispici del Museu Nacional de Madrid d'antropologia. L'antropologia és una ciència social que estudia l' ésser humà d'una forma integral. Per abastar la matèria del seu estudi, l'Antropologia recorre a eines i coneixements produïts per les ciències naturals i altres ciències socials. "Nosce te ipsum", expressió en llatí que es tradueix com a: “coneix-te a tu mateix”. El cap que esta situat just a sobre de la inscripció es la deesa Atenea la qual era la deesa de la guerra, civilització, saviesa, justícia, art, estratègia i habilitat. Un aforisme és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora o estètica. La frase "nosce te ipsum" no és originalment llatina, és un pensament grec però la transformen del grec clàssic γνῶθι σεαυτόν en llatí Nosce te ipsvm.
VALETE tripulants!

marina ha dit...

Salve Tripulants!
He estat cercant informació de diferents fonts i la recerca obtinguda ha sigut que frontispici és la cara principal de un edifici.
La paraula antropologia prové del grec anthropos= άνθρωπος que significa "ser humà", i logos, "coneixement". Per tant la paraula antropologia és la ciència que estudia el ésser humà. S'ocupa d'estudiar l'origen i desenvolupament de tota la gamma de la variabilitat humana i els comportament socials a través del temps i l'espai.
El Museu Nacional d’ antropologia de Madrid ofereix al públic una visió global de la cultura de diferents pobles del món establin les semblances i diferències culturals que els uneixen o separen per posar de manifest la diversitat cultural. Les col•leccions que al llarg del temps s'han anat incorporant i constituint els seus fons són mostres de la cultura material de diferents pobles d'Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa i Oceania, així com també compta amb importants fons d'Antropologia física.
Les paraules NOSCE TE IPSVM significa coneix-te a tu mateix és una paraula que procedeix del grec. Aquestes paraules les podem veure en forma de inscripció, gravada pels set savis en el frontispici del temple de Delfos.
La frase coneix-te a tu mateix pot referir, a l'ideal de comprendre la conducta humana, moral i pensament, perquè comprendre un mateix és comprendre els altres, sabent que som tots pertanyents a la mateixa naturalesa. Per això aprendre el veritable significat de la frase comporta inevitablement a veure un mateix com a ésser humà davant la veritat, que és el que és, i per tant descobrir les nostres misèries, i com ens enganyem.
En tots els temps molts pensadors han reflexionat sobre aquesta frase amb variats matisos, seguint l'exemple de Sòcrates i Plató. Amb aquest pensament intentaven allunyar-se de endevinalles i supersticions.
Un aforisme (del grec αφοριζειν, definir) és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora o estètica.
El cap cisellat que es pot observa a la fotografia sobre l’inscripció representa a la deessa Atenea.
Les columnes són d’estic clàssic, i es poden apreciar les seves formes ovalades pròpies de l'estil de l’època.

Valete!

Charlene ha dit...

Salvete!
Un frontiscipi és la part decorada en la part superior d'un edifici. En aquesta fotografia podem veure una frase al fris de l'edfici: Nosce te ipsum o Coneix-te a tu mateix, com va dir Sócrates, mestre de Plató. També podem veure aquesta expressió a la pel·lícula Matrix, on també podem veure "temel nosce" que té le mateix significat.
Fixant-nos en l'etimologia de la paraula Antropologia, podem veure que és ciència de l'home, ja que les dues venen del grec: antropos (home) i logos (ciència). Dins hi podem trobar obres de diferents cultures perque tothom les pugui observar i admirar.
Un aforisme és una sentència. Al timpà del frontó hi podem veure reprsentada la imatge del déu Apol·lo ja que es vol assemblar al del temple de Delfos, que estava dedicat a aquesta divinitat. Les columnes són d'estil grec clàssic jònic perquè podem veure que el capitell de la columna hi ha volutes.

Vale!

Marc Palau ha dit...

Salvete!
el frontiscipi (del llatí frontispicium, frontis front i spicere mirar), en arquitectura, és el conjunt de la façana principal d'un edifici.

el Museu Antropològic de Madrid mostra col • leccions d'objectes i documents que pertanyen a una gran varietat de pobles d'Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa i Oceania, destacant les peces relacionades amb la vida quotidiana, els rituals i creences, la guerra o la indumentària.

L'expressió Nosce te ipsum significa "conèixte a tú mateix", que va ser inscrit en el pronaos del temple d'Apol · lo a Delfos.

Per altre banda un aforisme (literalment significa "definir") és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora o estètica. Es considera un gènere literari i pot aparèixer dins una composició major o com a recull de frases i sentències cèlebres.

Andrea López Villanueva ha dit...

El frontispici, que prové del llatí frontispicĭum, és la façana principal d’un edifici.
El que es pot trobar en un museu d’antropologia, tenint en compte els ètims, és tot que allò que estigui relacionat amb l’ésser humà, des de la seva aparició fins a l’actualitat. Escultures, documents, instruments, llibres, quadres... tot tipus d’objectes que ens ajuden a comprendre i conèixer la raça humana i, especialment, valorar la diversitat cultural del món.

“Nosce te ipsum” vol dir “coneix-te a tu mateix”, una gran expressió que ens ajuda a deduir, en poques paraules, que s’amaga dins del museu. El seu origen és grec, i originàriament prové del temple de Delfos, on estava inscrita en la pronaos del temple. No es sap amb exactitud a qui pertany, però ha estat interpretada per molts pensadors al llarg dels segles, com Sòcrates, Plató, el cristianisme... No sé on més podem trobar l’expressió, però no conec un lloc millor que no sigui en la ment de tots.
*Un aforisme és una sentència breu que resumeix un pensament. Llavors “Nosce te ipsum” que és un aforisme o un adagi?

Les dues columnes que s’hi veuen en la imatge, són d’estil grec clàssic jònic. Són fàcils de reconèixer gràcies al capitell coronat amb les dues volutes en forma d’espiral que tant les caracteritza.
FA

Cristina C ha dit...

Salvete!

Un frontispici és la cara principal d’un edifici.
En un museu antropològic podem trobar una mostra de les diverses cultures de la humanitat ja que la paraula antropologia significa estudi dels homes.
La incripció gravada sobre la pedra inmortal significa coneix-te a tu mateix. Originàriament, la podem localitzar en el temple d’Apol•lo a Delfos. Era un oracle on la gent hi acudia per tal de saber la veritat, o el que ve a significar el mateix, saber com un és realment. L’expressió és d’origen llatí. Aquesta expressió també la podem trobar en el pensament socràtic.
Un aforisme és una proposició breu i sovint enginyosa que enuncia una norma científica, filosòfica o moral sense argumentar-la.
El cap cisellat a l’incripció representa a la deessa Atena.
Les columnes que observem a la fotografia són d’estil jònic.

Valete!

Anònim ha dit...


Salvete
En arquitectura, un frontispici el constitueix els elements que enquadren i decoren la portalada central d'un edifici.
La inscripció gravada sobre la pedra Nosce te ipsum vol dir coneix-te a tu mateix que es pot trobar en el temple d'Apol•lo a Delfos.
i el terme Aforisme (del grec ἀφορίζειν,) literalment vol dir "definir" i és una declaració o oració concisa que pretén expressar un principi d'una manera coherent i en aparença tancada.

Valete!

Marta Molgosa ha dit...

Salvete!

El frontis o frontispici (del llatí frontispicium), en arquitectura, és el conjunt de la façana principal d'un edifici.

Aquestes tres paraules gravades sobre la pedra immortal Nosce te ipsum volen dir Coneix-te a tu mateix. Ho podem localitzar al temple d’Apol•lo a Delfos i aquesta expressió es d’origen llatí.

Un aforisme, del grec αφοριζειν, que vol dir definir és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora o estètica. Es considera un gènere literari i pot aparèixer dins una composició major o com a recull de frases i sentències cèlebres

Com podem observar, les columnes són d’estil clàssic.

Valete.

Maria Ros ha dit...

Salve!

El frontispici és una paraula que prové del llatí i significa cara principal d’un edifici.

En un museu antropològic podem trobar les diverses cultures de la nostra humanitat.

Nosce te ipsum, és a dir, les paraules que estan escrites a la part frontal de la façana del museu antropològic de Madrid, signifiquen coneix-te a tu mateix. Tqambé ho podem trobar al temple d'Apol·lo a Delfos i és d'orígen llatí.

Un aforisme significa definir una sentència breu que expressa un pensament complex de forma estètica i és considerat un gènere literari.

El cap de la dona que es situa a la façana representa a Atenea, deessa de la guerra, de la justícia, de l'art i de l'habilitat.
Les columnes són d'estil jònic i és poden apreciar les formes ovalades pròpies de aquest estil.

Marc Navarro ha dit...

El frontispici és la façana principal de la construcció, format per elements de decoració com columnes i porticons.

Segons l’etimología hi trobaríem diferents aspectos que ens permitissin comparar cultures que hi ha hagut al llarg de l’historia.

La frase “Nosce te ipsum” significa coneix-te a tu mateix, i podía ser trobada en l’oracle de Delfos.

Un aforisme és una frase o una dita que expressa una idea en concret.

La persona que trobem sobre aquesta inscripció podría ser Apol•lo, ja que aquesta expressió també estaba present en el seu Oracle.

Les columnes que són presents en la fotografía són d’ordre jonic.

Valete omnes.

Ignasi ha dit...

Salvete!

El frontispici és el frontó o Acabament triangular o de perfil corbat d’una façana d'un edifici.
Les paraules signifiquen: Coneix-te a tu mateix.
Les columnes que veiem en la fotografia són d'estil Jònic.
És d'origen grec, d'una inscripció del temple d'Apol·lo a Delfos, per tant el cap que hi veiem ha de ser d'aquesta divinitat.

Valete!

Laia Ruiz ha dit...

Un fronstispici (del llatí frontispicium) es el conjunt d'elements que constitueixen la façana principal d'un edicifi, com poden ser per exemple les columnes.

L'antropologia es la ciència que estudia l'ésser humà, per tant en el Museu Nacional d'Antropologia s'exposa l'estudi de les diferents cultures, de diferents èpoques, restes d'humans de diferents especies...

Nosce te ipsum, originalment una expressió grega que va ser traduida ja que originalment es trobava inscrita en el temple d'Apol·lo a Delfos. Significa quelcom semblant a "coneix-te a tu mateix".

Un aforisme es una frase breu amb la qual es vol emetre una sentencia amb una idea contundent. Normalment aquestes expressions mai concorden amb la veritat.

Les columnes són d'estil grec clàssic, jòniques, es poden reconeixer d'aquest estil ja que tenen volutes a la part superior de la columna.

laura Calvo ha dit...

Un frontispici(llati: frontispicium)és en arquitectura el conjunt de la façana principal d'un edifici.
L'antropologia és la ciència que estudia l'ésser humà i s'ocupa d'estudiar l'origen i desenvolupament de tota la variabilitat humana, per tant, en un museu d'antropologia En un museu antropològic podem trobar les diverses cultures de la humanitat.
La frase "Nosce te ipsum" significa coneix-te a tu mateix i es pot trobar en el temple d'Apol·lo i es d'origen llatí.
un aforisme és (del grec αφοριζειν) literalment significa "denifinir" és una sentència breu que expressa un pensament complex.
Les columnes són d'estil jònic i es reconeix perquè a la part de d'alt de la columna hi han volutes.
Valete!!